Bijdrage van Dimence Groep

Afscheid Sybren Bangma

In de jaren 60 en 70 had Sybren Bangma al een duidelijke visie op de ggz. “Ik zag veel kansen: dit moet anders, dat kan beter. Ik wilde ooit wel directeur van een ggz-instelling worden,” glimlacht hij. In juni 2014 ging hij, op eigen verzoek, met vervroegd pensioen.

Visie
Tijdens de opleiding medische sociologie studeerde Sybren af in een psychiatrische instelling in Franeker. “De ggz heeft me altijd al geboeid. Mijn afstudeerstage vond ik echt mateloos interessant en ik werd getriggerd omdat er nog zoveel te verbeteren was. Grote psychiatrische ziekenhuizen met veel bedden waren de standaard,” vertelt hij. Dit was echter niet de visie van Sybren. “Ik vind dat een opname een intermezzo moet zijn en geen regel.” Minder bedden dus.

Een gekke situatie
Na zijn afstuderen ging Sybren aan het werk in Den Haag op het ministerie van Volksgezondheid. Hier werkte hij als inspecteur voor de ggz. In 1988 werd hij gebeld door de toenmalige directeur van de RIAGG om eens te komen praten. “Dat was een beetje een gekke situatie,” vertelt hij. “Ik was in de buurt en ging langs voor een - naar mijn weten - oriënterend gesprek. Mijn vrouw wist van niets. Bij het gesprek aangekomen zat er echter een hele sollicitatiecommissie! Nog diezelfde middag werd ik gebeld. De RIAGG wilde graag verder met mij als directeur. Toen had ik thuis wel even iets uit te leggen,” lacht hij. Zijn nieuwe functie paste echter precies in het plaatje.

Bouwen
Als jonge directeur van een – toen nog – relatief kleine organisatie, bouwde Sybren verder aan ambulante zorg. “Het was een visie die gedeeld werd door veel mensen binnen de organisatie. Toch was het hard werken en ging het in kleine stapjes. Na de fusie met Brinkgreven hadden we nog 500 á 600 bedden. Door de fusie tot Dimence hebben we de ambulantisering nog sterker vorm kunnen geven. Inmiddels hebben we veel bedden afgebouwd. Ik heb daarbij altijd geprobeerd om de balans te vinden tussen ambulantisering en verblijf in een instelling.”

Afscheid
Als langstzittende bestuurder van de ggz nam Sybren afscheid van de Dimence Groep. “Er zijn veel redenen om te blijven maar een kleinere raad van bestuur past bij de huidige organisatie. Door de oprichting van de Dimence Groep en het decentraliseren van bevoegdheden is het logisch dat er minder bestuur nodig is. Zijn leiderschap werd gekenmerkt door hoe hij is: een mensenmens. “Je kunt het niet alleen. Uiteindelijk gaat het erom dat je mensen motiveert om het goede te doen.” De begrippen toegankelijk, rechtvaardig en integer zijn tekenend voor zijn manier van besturen. “Mijn deur stond altijd open.”

Koninklijke onderscheiding
Op 5 juni 2014 nam Sybren Bangma afscheid van de Dimence Groep. Na ruim veertig jaar inzet, invloed en betrokkenheid – zowel op regionaal als op landelijk niveau – werd hij tijdens zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door de burgemeester van Almelo Jon Hermans-Vloedbeld.

Foto-onderschrift:
Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (links) van de gemeente Almelo met Sybren Bangma en zijn vrouw.

Fotograaf:
Studio Split Second

 

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.