Bijdrage van Mindfit

Rubriek: De week van ...

Andries Koning, SPV bijzondere zorgverlening

Andries werkt bij het Meldpunt Bijzondere Zorg, onderdeel van Mindfit, als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bijzondere zorgverlening.
“Wij bemoeien ons met mensen met problemen in de ruimste zin van het woord. Dit doen we in samenwerking met een heel netwerk aan hulpverleners zoals Tactus (verslavingszorg), Iriszorg (crisisopvang), Mee (ondersteunt mensen met een beperking) en Pactum (jeugd opvoedhulp). Vaak kunnen onze klanten de stap naar de reguliere hulpverlening niet zelf maken. Wij behandelen niet maar we wijzen de weg naar zorg en begeleiden in de juiste richting.”

 “Het geeft me voldoening als iemand zelfstandig wordt en het juiste pad vindt.”
 
Maandag

“Direct na binnenkomst neem ik de e-mail van het weekend door. Daarna is er multidisciplinair overleg met de Dpan (digitaal platform aanmelding nazorg) en de veiligheidsmakelaar van de gemeente Deventer. Hij is de bindende factor tussen de gemeente, justitie en zorg. De coördinator nazorg van de gemeente Deventer en Iriszorg zijn hierbij ook aanwezig.” Inwoners van de gemeente Deventer die gedetineerd zijn en over ongeveer 6 tot 8 weken vrijkomen, worden aangemeld door de penitiaire inrichting. Daarna wordt er contact gezocht en hulp ingezet wat zich vooral richt op bed, bad en brood. Gedurende dit traject wordt er ook gekeken of er nog andere hulp nodig is. “Later op de ochtend is er het aanmeldoverleg en zijn er herbesprekingen.“ Aanmeldingen kunnen via de huisarts binnenkomen maar het kan ook zijn dat er op de website van Meldpunt Bijzondere Zorg een bezorgde buurman, de wijkagent of een leider van de sportclub melding maakt. “Na dit overleg ga ik op huisbezoek. Huisbezoek kun je niet altijd zo letterlijk nemen want niet elke klant heeft een vaste woon- of verblijfplaats. Dus soms spreek ik zo iemand op straat of op een tijdelijk adres.” “Maandagmiddag hou ik vrij voor overleg met de wijkagenten. Er is dan, indien nodig, tijd om à la minuut met hem mee te gaan. Zijn er geen meldingen, dan ga ik verder met huisbezoeken. Verder leg ik deze middag de nodige contacten met  hulpverleners, plan huisbezoeken en breng problemen in beeld.”

Dinsdag

“Ook vandaag begin ik achter de computer. Daarna spreek ik met het FACT-team over de vorderingen van een klant. Samen met de wijkagent ga ik hierna op huisbezoek en zorg ik dat ik weer  op tijd in de Polstraat ben voor een multidisciplinair overleg.” “Vanmiddag heb ik een paar telefonische afspraken en ga ik naar Zutphen om iemand te bezoeken die bij ons is aangemeld. Aan het eind van de middag heb ik telefonisch spreekuur een bel ik enkele klanten op om wat zaken met ze door te nemen. Ik blijf zo op de hoogte van hun vorderingen naar bijvoorbeeld het zoeken van werk of woonruimte.”

Woensdag

“Vanochtend ga ik al vroeg op huisbezoek want om 9.30 uur meld ik me op het politiebureau voor overleg over het stijgend aantal veelplegers en enkele gevallen van extreme overlast.” Er zijn diverse instanties waarmee we samenwerken en waarop we een beroep kunnen doen. Aan dit overleg nemen het openbaar ministerie, politie, reclassering, sociale dienst, Trajectum en Iriszorg deel. “In de middag is er even tijd voor de e-mail en ga ik op huisbezoek in Bathmen, Zutphen en Deventer.” Natuurlijk zijn er ook mensen die hulp weigeren. Iets wat ook mag en kan, maar als de situatie dusdanig ernstig is en hulp noodzakelijk, probeer je de mensen wel te verleiden tot accepteren van hulp en dan vaak heel basaal. Hulp met financiën en wonen bijvoorbeeld.  Vaak betreft het een kwetsbare groep die het allemaal niet meezit in het leven door een moeilijke jeugd, een omgeving die niet positief meewerkt of omdat men minder begaafd is. “Mijn uitgangspunt is dat iedereen hulp verdient.”
 
Donderdag

“Ik begin met het verwerken van verslagen van huisbezoeken. Wij schrijven klanten niet meteen uit; we blijven ze een poos monitoren tot de hulp goed op gang is gekomen. Ik bereid een gesprek voor dat ik later heb met een klant en zijn startende bewindvoerder. Hierbij wordt de financiële situatie van de klant doorgenomen. Gelukkig hebben we ingang bij de gemeentelijke sociale dienst zodat we snel zaken kunnen doen.” “Na twee huisbezoeken haast ik me naar Zutphen voor de “Piep zei de muis”- bijeenkomst. Dit is een groep voor kinderen tussen 4 en 7 jaar die ondersteuning nodig hebben omdat er in het gezin dingen gebeuren, zoals ernstig zieke ouders, waar een kind geen raad mee weet.”

Volg Mindfit

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.