Bijdrage van Mindfit

Rubriek: De week van ...

Bart-Jan Lodder

“Ik begeleid en ondersteun klanten die (veel) behandelingen hebben gehad binnen de specialistische ggz en die nu nog de basis ggz ondersteuning krijgen die minder intensief is en gericht is op verder herstel. Het herstel moet vanuit de mensen zelf komen. Ik help ze bij het ontdekken - bijvoorbeeld door middel van online zorg en individuele gesprekken - welke vaardigheden, oefeningen en activiteiten passen bij de persoon. Als de kwaliteit van leven daardoor verbetert, is mijn missie geslaagd.”

Maandag

“Op maandag werk ik van 13.00 tot 22.00 uur.” De avondopenstelling is er voor klanten die buiten hun werkuren een afspraak willen maken. “Deze afspraken kunnen bestaan uit een medisch consult, waarbij ik volg hoe het gaat met de bijwerkingen en het effect van medicatie. Als het nodig is pas ik, eventueel in overleg met de consulterend psychiater, de medicatie aan. Ook voer ik individuele behandelgesprekken die er op gericht zijn psychische klachten in kaart te brengen en samen met de klant te onderzoeken hoe deze aan te pakken zijn."
 
Dinsdag

Eens in de 14 dagen is er teamoverleg. ”Als voorzitter heb ik het overleg voorbereid en laat ik enkele agendapunten aan de orde komen, o.a. over beleid en personele zaken. Na het teamoverleg heb ik tussen de middag een uurtje bereikbaarheidsdienst en screen ik nieuwe aanmeldingen. Het streven is dat nieuwe klanten binnen 2 weken een afspraak kunnen maken.” Nieuwe klanten komen meestal binnen via een verwijzing van de huisarts of via de specialistische ggz. “Soms is een telefonische overdracht voldoende maar vaak houden we een 'warme' overdracht. Hier is behalve de klant ook de behandelaar van de specialistische ggz aanwezig.”


Woensdag

“Vandaag spreek ik de hele dag met klanten. Tijdens die gesprekken proberen we er achter te komen waar iemand mee bezig is en hoe de afgelopen periode verlopen is. Hierbij leggen we de nadruk op datgene wat goed is gegaan. Ook brengen we in kaart welke psychische klachten er spelen. Wat de klant lastig vindt en waar de angsten zitten, daar ga ik dan verder op in. Er wordt steeds meer gewerkt met online zorg. Hierbij heb je via internet contact met de klant. Modules waar ik vaak gebruik van maak zijn Mindfulness en ontspanningsoefeningen waardoor iemand beter slaapt en minder piekert. Ik geef de klant feedback, waarna hij of zij kan doorgaan met de volgende opdracht of de oefening nog een keer herhaalt als daar een reden voor is.” Eens per 14 dagen is er een bijeenkomst met vp-specialisten van Kring Zwolle West en verpleegkundig specialisten in opleiding. Deze bijeenkomst staat onder supervisie van een psychiater van Mindfit. “Tijdens deze bijeenkomsten krijg ik feedback over moeilijke cases en de daarbij behorende medicatievraagstukken.”

Donderdag

“Vandaag werk ik de hele dag in het Gezondheidscentrum in Dalfsen en zie daar mensen die door de huisarts zijn doorverwezen. Eens per 4 weken is er vakgroep-overleg met alle verpleegkundig specialisten binnen Mindfit Zwolle en Deventer. Tijdens dit overleg wisselen we ervaringen uit en bespreken we wat we kunnen doen om een belangrijke en juiste bijdrage aan de organisatie te leveren.” Kring Zwolle doet onderzoek onder klanten met ADHD. “Dat heeft mijn speciale belangstelling. We geven de mensen richtlijnen om op een zo prettig mogelijke manier te functioneren op school, op het werk en in de maatschappij. Ik denk graag mee en hou bijvoorbeeld nauwlettend in de gaten of de medicatie aanslaat en stel deze zo nodig bij.”

Vrijdag

“Op vrijdag werk ik een paar uurtjes thuis, maak de agenda voor het teamoverleg, geef feedback op ingestuurde oefeningen en werk de intakegesprekken uit. Daarna is het weekend en ga ik samen met Ada en onze kinderen Rachel, Noa en Levi lekker genieten en leuke dingen doen."

 

Volg Mindfit

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.