Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

Camera’s bij de Dimence Groep

Binnen de Dimence Groep staan op verschillende plaatsen camera’s en worden camera’s steeds vaker ingezet als hulpmiddel in de zorg. Het maken van opnames kan een belangrijke bijdrage leveren aan onder meer de veiligheid en de kwaliteit van zorg en opleidingen. Maar mag er zomaar gefilmd worden? 

Nee, het mag niet zomaar. In het kader van privacy zijn er regels en wetten rondom het gebruik van camera’s binnen een organisatie als de Dimence Groep en haar stichtingen. Deze regels zijn uitgewerkt in het Camerabeleid.

Veiligheid
Bij de Dimence Groep is cameratoezicht voor de beveiliging van gebouwen, terreinen, personen en eigendommen. “Ik vind dat heel normaal”,  zegt Bas van Wel, directeur Zorg, stichting Dimence. “Maar ik begrijp dat patiënten dit anders kunnen ervaren. Een heldere uitleg voorkomt dat patiënten het gevoel hebben dat hun privacy geschonden wordt.”

Opleiding
Hetzelfde geldt voor het gebruik van camera’s voor opleidingsdoeleinden tijdens de behandeling, bijvoorbeeld een psychotherapeut in opleiding die een sessie met een patiënt opneemt om dit later aan de supervisor te kunnen laten zien. “Vroeger werden gesprekken alleen op band opgenomen, maar nu kan de supervisor de interactie tussen de psychotherapeut en de patiënt zien. Dat is een belangrijk leermiddel”, zegt Bas. De patiënt wordt hierbij goed geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

Toezicht gedurende behandeling
Een hulpverlener kan kiezen voor cameratoezicht als hij inschat dat er bij de patiënt sprake is van een levensbedreigende situatie, bijvoorbeeld suïcidegevaar of gevaar op ernstige automutilatie. “In een afzonderingsruimte wijst de verpleegkundige de patiënt op de aanwezigheid van camera’s en vertelt dat de camera aan staat als het lampje brandt”, zegt Bas. “De patiënt heeft daar echter niet echt een keuze. Het gaat immers niet om de opnames, maar vooral om het toezicht via een camera. Als de beelden worden opgenomen zijn ze wel onderdeel van het dossier.”

Behandeling
Ook kan een behandelgesprek opgenomen worden. “Ook hiervoor geldt dat we de patiënt goed informeren en expliciet om toestemming vragen”, zegt Bas. “De beelden worden dan alleen gebruikt voor het doel waarvoor de patiënt toestemming heeft gegeven en geen enkel ander  doel. Als hulpverlener moet je steeds de afweging maken: is het gebruik van camera’s nuttig en nodig en wanneer raakt het de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en hoe help je deze beschermen? En ook voor alle beelden opgenomen in het kader van een behandeling geldt: als ze bewaard moeten worden, dan horen zij bij het medisch dossier en vallen daarmee onder het beroepsgeheim.”

 

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.