Bijdrage van Dimence Groep

Certificaat voor bijdrage werkgelegenheid kwetsbare groepen

De Dimence Groep ontving op 3 november 2014 het PSO-certificaat uit handen van Patrick Brom van DEKRA Certification. Deze erkenning op de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ (PSO) laat zien dat de Dimence Groep meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. “De Dimence Groep hoort bij de koplopers op het gebied van PSO”, zegt Brom. “Ik heb gezien dat zij - gesteund door de gemeente Deventer - het socialer ondernemen ook daadwerkelijk dóen.”

Bevlogenheid
De PSO bestaat uit 4 prestatieniveaus; een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. “We hebben nu de aspirant status behaald”, zegt Diana Schiele, manager HRM bij Dimence Groep. “We zetten ons ervoor in om binnen een jaar tenminste trede 1 te behalen. We focussen hierbij op herstelgerichte zorg en het vergroten van de arbeidsparticipatie van onze cliënten en patiënten. Dat is waar we goed in zijn, het past bij onze visie op de maatschappij, medewerkers en patiënten. We richten ons daarbij niet op de beren op de weg, maar op alle kansen en mogelijkheden. We gaan daarbij voortvarend te werk. Niet door beleidsnotities te schrijven, maar gewoon door te doen.” Patrick Brom vult aan: “Wij zien de Dimence Groep als voorloper in het PSO traject. De Dimence Groep laat daarin een enorme bevlogenheid zien.”

Wat is de Prestatielader Socialer Ondernemen?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen is een instrument waarmee gemeten wordt hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’). Doel is om via de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier. Zie ook http://www.pso-nederland.nl/

Fotobijschrift:
Van links naar rechts: Marc van Zanten (Projectleider Social Return gemeente Deventer), Hélene Ras (Projectgroep PSO van Dimence Groep), Diana Schiele (manager HRM Dimence Groep), Patrick Brom (DEKRA Certification), Paulien Rijsemus (Projectgroep PSO van Dimence Groep)

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.