Bijdrage van Mindfit

Rubriek: De week van ...

Coby van Kuyvenhoven

Ik werk als SPV’er in de basis ggz van Mindfit en behandel voornamelijk mensen met langdurende, stabiele psychiatrische aandoeningen zoals autisme en ADHD. Alles draait om het herstel van de klant. De behandeling is gericht op groei en dat de klant weer regie krijgt over zijn leven. Het accent ligt op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het behouden/krijgen van een rol in de maatschappij. Plezier in mijn werk haal ik uit de gesprekken en de contacten met hen.

Maandag

Vandaag werk ik de hele dag aan de Dreef in Zutphen. Het uitgangspunt is niet wat de klant niet kan, maar juist wat hij wél kan. Mensen met een bepaalde vorm van autisme probeer ik ervan te overtuigen dat het geen beperking is maar dat het een verrijking kan zijn. Mensen met een vorm van autisme zijn vaak heel erg gericht op details. Zo is één van mijn klanten, laten we hem meneer Kramer noemen, heel erg gefascineerd door schaatsen. Hij analyseert de schaatsers op techniek, rondetijden, conditie van het ijs en de temperatuur op de baan. Ik probeer hem handvatten te geven om zo goed mogelijk met zijn ‘probleem’ om te gaan zodat hij een zo prettig mogelijk leven kan leiden. Vaak functioneren mijn klanten prima op school of werk al blijft het moeilijk om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Dinsdag

Vanochtend werk ik weer in Zutphen en spreek ik de hele ochtend klanten. Eens per twee weken is er overleg met collegae van Kring Zutphen. We overleggen dan over klanten, bespreken de bezettingscijfers en er komen diverse personeelszaken aan de orde. Verder bespreken we veranderingen bijvoorbeeld met betrekking tot de WMO. Het lastige is dat de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen hun eigen invulling geven aan de nieuwe wet. Er is een proces gaande om deze regels bij elke gemeente hetzelfde te laten zijn. Gelukkig staan de gemeenten hiervoor open. In de middag werk ik op onze locatie in Lochem.

Donderdag

Vandaag heb ik telefoondienst. Dat wil zeggen dat de inkomende telefoongesprekken bij mij binnenkomen. Ook vandaag staat de agenda weer vol met afspraken met klanten. Van al die afspraken verzorgen we zelf de rapportage.

Met nieuwe klanten houden we een uitgebreid eerste gesprek. Als iemand vanuit de specialistische ggz, bijvoorbeeld Dimence, bij de generalistische basis ggz van Mindfit komt, organiseren we een ‘warme’ overdracht. Tijdens deze overdracht komt onder andere de behandelgeschiedenis ter sprake zodat we weten waar wij de draad kunnen oppakken. Ook kan de klant hierin duidelijk maken wat hij wil bereiken.

Een behandeling kan bestaan uit persoonlijke gesprekken, maar we maken ook steeds meer gebruik van online behandeling. Ik probeer mensen te stimuleren hun eigen leven te leiden, het leven dat bij hem of haar past. Heeft meneer Kramer iemand geen behandeling meer nodig, dan dragen we hem over aan zijn huisarts of poh ggz. Deze biedt ondersteunende begeleiding.

Vrijdag

Vandaag ben ik vrij al besteed ik wel vaak een gedeelte van de dag aan administratie.

Volg Mindfit

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.