Bijdrage van De Kern

De Kern in Staphorst: Als het goed gaat, waarom zou je het dan veranderen?

Deze bijdrage van de Kern gaat over samenwerking met gemeenten. De uitwerking van de samenwerking verschilt per gemeente en dat is typerend voor De Kern: voortdurend inspelen op de vraag en de mogelijkheden ter plaatse.

Kernteam en tweede schil

“Eigenlijk was het CJG  in Staphorst al een soort sociaal wijkteam,” vertelt Esther Flipsen. Als maatschappelijk werker voor De Kern werkt zij binnen het CJG van Staphorst samen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD en het Reformatorisch Maatschappelijk Werk. “Wij zijn het kernteam, en daaromheen zit een tweede schil van samenwerkingspartners. In die tweede schil zitten onder meer Bureau jeugdzorg, christelijke jeugdzorg SGJ, Tactus, MEE, de WMO, Sociale Zaken, het jongerenwerk en de kinderbescherming.”

We worden meer een team

Esther geeft een nuchter beeld van Staphorst. “We zetten de boel niet op de kop en we gaan niet elkaars werk doen.” Het kernteam van het CJG blijft dus bestaan en de teamleden behouden hun specifieke werk. “Maar we worden wel meer een team. Een voorbeeld is de bereikbaarheidsdienst. Iedere dag heeft iemand van het kernteam bereikbaarheidsdienst en beantwoordt de vragen van de mensen die bellen naar het CJG. En we werken als team volgens de handleiding Verve*.  Met één visie en één werkwijze, ben je ook meer een team.”

Centrum Werk en Ondersteuning

Dezelfde constructie, met een kernteam en een tweede schil, wordt in Staphorst ook toegepast voor de volwassen doelgroepen in het Centrum Werk en Ondersteuning (CWO). Esther: “Het CWO is wel nieuw. Maar de teamleden zaten in verschillende overleggen al bij elkaar. Dat wordt nu gestructureerd in een kernteam en een tweede schil.”

Eigen kracht

Esther kijkt vooruit naar de samenwerking. “Deze oplossing past bij Staphorst: we werkten goed samen, waarom zou je dan veranderen? We gaan als team kijken naar wat mensen zelf kunnen met eigen kracht. Ik verwacht dat we minder gaan verwijzen en in veel gevallen is dat een goede zaak.”

Schakelen

Cliënten krijgen één ondersteuner uit het CJG of het CWO. Wie dat is, dat hangt af van de vraag. Deze professional kan schakelen naar de deskundigheid van collega’s binnen het eigen team of naar de tweede schil. Als er sprake is van meervoudig problematiek, dan kunnen er wel meerdere zorgverleners actief zijn, maar er is altijd een zorgcoördinator die overzicht houdt.

*www.hsleiden.nl/lectoraten/jeugdzorg/werken-met-verve

Fotobijschrift: Esther Flipsen, 3e van rechts

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.