Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

De klok luiden als er iets niet goed zit

Sinds 2011 heeft Dimence Groep een klokkenluidersregeling, die medewerkers beschermt als zij misstanden aan de kaak stellen. Wat er precies met misstanden bedoeld wordt, is breed. “Het zijn gevoelstermen”, zegt vertrouwenspersoon integriteit Henk Heijs. “Je ziet als medewerker iets waarvan je vindt dat het niet door de beugel kan, je hebt het gevoel dat er iets niet goed zit.” Omdat het soms lastig is om aan te geven of er iets aan de hand is en wat dat dan is, kunnen medewerkers bij Henk terecht.

Henk Heijs heeft een indrukwekkende carrière in de ggz achter de rug. Na zijn pensionering werd hij benaderd om de functie van vertrouwenspersoon integriteit, overeenkomstig de klokkenluidersregeling van de Dimence Groep op zich te nemen. “De overweging hierbij was dat ik de ggz ken maar toch een buitenstaander ben geworden. Ik heb er geen enkel belang bij om zaken niet objectief te bekijken.” Vergelijkbare functies vervult hij of heeft hij bij andere organisaties vervuld.

Misstanden

Het kan lastig zijn om een misstand te melden omdat het soms om een gevoel of een vermoeden gaat. De gewone route volgen van melden bij de leidinggevende kan vragen en aarzelingen oproepen. Henk licht het begrip ‘misstand’ toe met enkele voorbeelden uit de praktijk. “Het kan gaan om een collega die iets te amicaal met een patiënt omgaat of een patiënt buiten de spreekuren ziet”, noemt Henk. “Nog een voorval is de medewerker, die van  leveranciers in ruil voor opdrachten tegoedbonnen ontvangt. Een derde voorbeeld is een ongepaste manier waarop een medewerker met een stagiair omgaat.

Melden

Medewerkers kunnen bij Henk terecht voor overleg. “Beter een telefoontje teveel dan te weinig”, zegt Henk. Ik merk dat de drempel om  te melden voor een medewerker hoog ligt.  Kan het wel? Is het wel voldoende ernstig? Wat zijn de gevolgen voor mij? Een melding geeft vaak een enorme opluchting.  Soms kom je met de melder tot de gezamenlijke  conclusie dat er andere wegen bewandeld kunnnen worden“ Belangrijk is dat  indien iets als voldoende ernstig wordt ingeschat,  de medewerker beslist of er een officiële melding gedaan wordt bij de raad van bestuur. Of, als het een melding over de raad van bestuur betreft, bij de raad van toezicht. Vanaf dat moment ga ik onderzoek doen en stukken opvragen. De melder blijft daarbij gegarandeerd anoniem. De naam wordt alleen bekend gemaakt in overleg met de melder zelf.” Henk staat buiten de organisatie en kan vanuit die positie onderzoek doen en adviezen geven. Onderdeel van het onderzoek is een gesprek van Henk met degene waar een melding over is gedaan.

Opgeheven hoofd

Waarom zou een medewerker zijn nek uitsteken? “Uiteindelijk gaat het erom dat je met opgeheven hoofd je werk kunt doen. Ik vind het belangrijk dat medewerkers medeverantwoordelijk zijn. Je kan niet meer zeggen ´ik wist niet wat ik ermee aan moest’ als je ziet dat je baas of collega in de fout gaat”, zeg Henk. Dimence doet er alles aan dat een medewerker zonder nadelige effecten een misstand kan melden. Ook worden er maatregelen genomen die de melder beschermen tegen collega´s die het hem of haar kwalijk nemen.

Meer weten?

De klokkenluidersregeling is van toepassing op het moment dat de klokkenluider meldt bij het meldpunt klokkenluider dat hij van plan is een melding te doen. Dan geldt de rechtsbescherming volgens artikel 2.6 van de regeling. De klokkenluidersregeling vind je op intranet op de pagina van de dienst HRM&D.  Je kunt als volgt contact opnemen met vertrouwenspersoon integriteit Henk Heijs:
T: 0543 565 072
E: heijs@hetnet.nl

Henk Heijs
Henk Heijs was directeur Riagg Stad Utrecht en lid van de RvB van Altrecht. Hij woont in Winterswijk en runt daar sinds zijn pensionering met zijn vrouw een B&B. Hij vervult een aantal nevenfuncties waar zijn juristenopleiding goed bij van pas komt. Daarnaast is hij vertrouwenspersoon integriteit bij de Dimence Groep en de RIBW Groep Overijssel.

 

 

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.