Bijdrage van WijZ

Rubriek: Gooi het in de groep

Durf je verdriet te laten zien

Gemeente Zwolle, De Jonge Weduwe en WijZ hebben samen het pilotproject "Nabestaanden" opgezet. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geld uitgetrokken om het project van start te laten gaan en toonde zich bij de aftrap zeer betrokken.

Ellen Overesch (28) is projectmedewerker bij WijZ. “Ik doe de ontwikkeling van het project en bel de nabestaanden 3 maanden na het overlijden. Dan hoor en voel je. Ook worden er bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd op scholen en bij werkgevers. Inmiddels hebben zich 14 vrijwilligers gemeld om er te zijn voor de nabestaanden. We noemen ze ervaringsdeskundigen. Ze zijn zelf weduwe of hebben een sterke affiniteit met de rouwverwerking. Buro Nazorg heeft een cursus voor de vrijwilligers georganiseerd.”

Durf weer te lachen
Monica During, een van de vrijwilligers: “Hoe laat je je verdriet zien, hoe ga je ermee om en waar loop je tegen aan? Ik heb het zelf moeten ontdekken. Neem de invulling van de vakantie of de kerstdagen. Denk aan het gedrag van de ouders en de schoonouders nu de achterblijver ineens een andere rol heeft. Ook praktische zaken zoals het omzetten van een telefoonabonnement, de bankzaken en het invullen van formulieren. Nu ben ik dankbaar dat ik er voor die ander mag zijn, ook al wordt er 186 keer gezegd, hoe moeilijk het is. Durf weer te lachen, maar durf ook je verdriet te laten zien.”

Je moet verder
Vrijwilligster Margreet Oldhoff benadrukt dat het van groot belang is dat je contact houdt met je netwerk. “De mensen om je heen bieden de hulp, pak die dan ook aan. Ze weten alleen vaak niet hoe en waarmee; vraag ze er dan ook gerust om. En dat mensen soms wat onhandig reageren is vooral omdat ze niet weten hoe met rouwen(den) om te gaan. Vraag wat je nodig hebt, want jij moet wel verder. Mede door het wegvallen van de kerken en het verder weg wonen van families is er een gat ontstaan dat wij kunnen invullen.”

"Het project gaat anderhalf jaar duren en als het succesvol is, wordt het over heel Nederland uitgerold. We werken samen met sociale raadslieden en er kan naar ons doorverwezen worden vanuit andere stichtingen van de Dimence Groep. Of wellicht gaan wij vanuit WijZ doorverwijzen naar Mindfit of De Kern. We zijn van start en gaan zien hoe het loopt..."

Volg WijZ

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.