Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

Duurzame inzetbaarheid is hot

Duurzame inzetbaarheid (DI), een veel gehoord begrip. Maar wat weten we er eigenlijk van? Het onderwerp raakt ons allemaal, omdat werk ertoe doet en het leven betekenisvol maakt. Voor de VGWM (commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) reden genoeg om eind 2016 een workshop te organiseren voor de medezeggenschap, raad van bestuur, manager HRM en de bedrijfsarts. We nemen je even mee naar een interessante trend.

Wat verstaan we eronder?

Er zijn zoveel definities van DI als dat er organisaties zijn. “In essentie gaat het om het realiseren van langdurige arbeidsparticipatie met een meerwaarde voor alle betrokken partijen”, aldus de NEN (2010. Praktisch vertaalt DI zich naar beleid waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. DI richt zich op jong en oud. Voor de organisatie is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Achtergrond

DI is ‘hot’. Verschillende ontwikkelingen hebben daaraan bijgedragen. Denk aan de vergrijzing, minder jongeren en het optrekken van de pensioenleeftijd. Maar ook de noodzaak tot het afbouwen van het aantal medewerkers bij veel organisaties maakt dat dit thema actueel is geworden. Het begint al op de eerste werkdag. Kijk dan al vooruit. Problemen voorkomen is beter dan ingrijpen als het misgaat. Voor de medewerker betekent DI dat hij verantwoordelijk is voor zijn loopbaan van start tot einde. Je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen.

De medewerker

In verschillende levensfasen kunnen verschillende behoeften optreden.  Aan het begin van de loopbaan gaat het om het opdoen van ervaring en ergens goed in worden. In de fase tussen 30 en 40 zijn mensen daarnaast vaak bezig met het opbouwen van een gezinssituatie en wordt een goede combinatie van werk en privé relatief belangrijker. Tussen 40 en 50 hebben veel mensen nu hun hoogtepunt in de loopbaan. Daarna wordt de vitaliteit en inzetbaarheid van groter belang, omdat de opties (schijnbaar) afnemen. En tussen 60 en 70 wordt een afronding en het overdragen van kennis en vaardigheid op jongere generaties doorgaans belangrijker.

Eigen keuzes maken

Als het mensen lukt om in deze verschillende fasen hun eigen bewuste keuzes te maken, heeft dat een positieve impact op de werkbeleving, de vitaliteit, de productiviteit én het geluk van mensen. De meerwaarde van het nemen van regie en het gebruikmaken van faciliteiten die de organisatie biedt, is volgens ons dan ook evident.

Eigen verantwoordelijkheid

Kortom: zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het duurzaam inzetbaar zijn, maakt dat mensen vitaler, gelukkiger, energieker en productiever kunnen zijn en meer succes en zingeving kunnen beleven aan hun werkleven. En dat vraagt dus om bewustwording.

Werken aan je plezier

Hoe kijk jij tegen DI aan? Vind je 2x per week sporten en niet roken voldoende? Of is het meer? Hoe kijk je tegen jouw rol aan? Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever? We weten uit het laatste MTO (medewerkers tevredenheids onderzoek) wat we belangrijk vinden in ons werk en zijn bereid om daarin te investeren, maar de stap naar de manager die daarbij kan helpen, lijkt minder voor de hand te liggen. Ga vooral de dialoog aan met je leidinggevende over wederzijde wensen en verwachtingen. Het jaargesprek biedt daar alle ruimte toe.
Wat heb jij nodig om gezonder, productiever en met meer plezier aan het werk te kunnen en te blijven? Kunnen wij daar wat in betekenen? Laat het ons weten en mail naar ondernemingsraad@dimence.nl.
Lees ook onze brochure over DI.

VGWM commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu)

 

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.