Bijdrage van Impluz

Rubriek: Gooi het in de groep

Een archipel van IMH-eilandjes komt samen

“We kennen elkaar van lang geleden, van een traineeship,” Zillah Holtkamp lacht, “heeeeeel lang geleden.” Zillah is kinder- en jeugdpsycholoog bij Accare en ze heeft een functie in het onderwijs.  Marjolein Groot Wesseldijk -van Impluz- en zij ontmoeten elkaar nog steeds met enige regelmaat. De laatste periode hebben ze het over het platform IMH, Infant Mental Health, dat Zillah opzette. Marjolein helpt met Impluz mee met de organisatie van Meet Ups en met het opzetten en uitvoeren van een scholingsmodule. “We voegen een beetje ontwikkelkracht toe,” noemt Marjolein het.

Specialisme binnen het specialisme

“Infant Mental Health is een specialisme binnen de kinder- en Jeugdpsychiatrie,” vertelt Zillah. “En binnen dat specialisme heb je weer specialismen.” Het lijkt een archipel van allemaal kleine eilandjes. “Dat is het ook,” bevestigt Zillah. En dat is meteen het probleem: “Het is zo specialistisch dat het soms niet zichtbaar is. Voor gemeenten en zorgverzekeraars is dat soms onduidelijk, en ook zorgprofessionals missen het overzicht.”

Zillah verklaart die onduidelijkheid: “Van buitenaf is er de verwachting dat het jonge-kind-team alles wel oplost. Het zijn toch specialisten? Maar zo werkt het niet. Het aanleren van zindelijkheid is immers iets anders dan het begeleiden van ouders van een kind met een eetprobleem. En ouders van een te vroeg geboren kindje vragen andere dingen dan ouders van een kind met een verstandelijke beperking. Als daar schotten om heen staan, bereiken de mensen niet de hulp die ze nodig hebben.”

 

Problemen voorkomen

“Als ik een cliënt heb met specifieke vragen, dan kan iemand anders misschien beter helpen dan ik,” vindt Zillah. Daarom heeft zij een platform bedacht dat antwoord geeft op de vraag ‘bij wie moet mijn cliënt zijn voor specifieke vragen’: www.imhtwente.nl .

Maar het bleef niet bij een online platform. De deelnemers wilden elkaar ook in levende lijven ontmoeten. “Ja natuurlijk, en daarom organiseren we Meet Ups.” Dat zijn bijeenkomsten voor ongeveer 30 personen over uiteenlopende onderwerpen. “De behoefte van ouders staat centraal, dus willen we er altijd graag ervaringsdeskundigen bij hebben.” Als voorbeeld noemt Zillah een bijeenkomst over postnatale depressie. “Daar waren ook verloskundigen bij. Dan zit je aan het begin van de keten. Als die betrokken zijn, goed signaleren en goed kunnen verwijzen, dan kunnen we heel vroeg aan de slag. Voordat de problemen echt groot worden.” Impluz werkt samen met IMH Twente in de voorbereiding en organisatie van de meet ups. Samen bepalen ze het thema, de gastsprekers en bedenken ze hoe de bijeenkomst het meest waardevol is voor de aanwezige bezoekers. De inkomsten gebruiken ze om een potje te vormen waarmee innovatieve pilots gestart kunnen worden. Impluz betrekt Jeugd ggz nauw bij de voorbereiding van de meet ups. Samen bepalen ze welke kennis en kunde de Dimence Groep in huis heeft waar het Twentse netwerk iets aan kan hebben.

 

Stellig vermoeden: korter behandelen bij vroege signalering

Zillah heeft een stellig vermoeden. “Nee geen wetenschappelijke onderbouwing hoor,” dekt ze zich in. “Maar wat ik denk te zien, is dat wanneer ouders in een heel vroeg stadium met hele kleine baby’tjes al bij ons komen, dat we veel korter behandelen en vaak ook meer aan de voorkant.” Als voorbeeld noemt Marjolein Cuddle & Care. Een keten-project uit de koker van Impluz. “Maatschappelijk werk van De Kern en Jeugd ggz werken daarin samen om jonge ouders met een laag inkomen te ondersteunen in hun ouderschap. Als er financiële problemen zijn, dan kan het maatschappelijk werk daarin veel betekenen. Zonder die financiële stress van de ouders, is het voor de kinderen veel fijner en veiliger; dus minder problemen die in de ggz opgelost moeten worden. Een goed leven voor de kinderen en winst voor samenleving.”

 

Zorgeloos opgroeien

Zo waaiert het platform voor IMH specialisten uit naar andere domeinen, aan de ‘voorkant’. Er is een scholingsmodule ontwikkeld voor professionals in ruime zin: van kinderartsen, tot maatschappelijk werkers en van IB-ers uit het onderwijs tot verloskundigen. Jeugd ggz levert een belangrijke bijdrage aan deze scholingsmodule: de hoofddocent en een belangrijk deel van de gastdocenten zijn afkomstig van deze stichting.  “In die training stelt iedereen zichzelf dezelfde vraag: ‘wat kan ik doen?’ “

“Je kan een baby wegen en dan iets zeggen over de groeicurve. Je kan ook vragen ‘hoe is het met je baby.’ Door zo’n vraag, buiten het medische, kun je scherper signaleren. Zulke dingen leren we van elkaar.” Dat is belangrijk vindt Zillah: “Hoe jonger en sneller we signaleren, des te meer kans dat kinderen zorgeloos opgroeien. Dat is mijn missie”

 

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.