De ggz werkt met het project "Dwang en drang" aan het terugdringen van dwangtoepassingen. Afgelopen jaren is hierin al veel bereikt. In Twente staat "Dwang en drang" nog steeds hoog op de agenda. Mediant, GGNet en Dimence hebben in 2012 met elkaar afgesproken om het onderwerp levend te houden, om van elkaar te leren en om kennis met elkaar te delen. Dit doen de drie stichtingen onder andere door ieder jaar een regioconferentie te organiseren.

Jeroen Traas, manager spoedeisende ggz: “Toen de inspectie het thematisch toezicht met betrekking tot dwangtoepassingen losliet, hebben we met GGNet en Mediant afgesproken om met elkaar deze verantwoordelijkheid op te pakken. We delen kennis, nemen af en toe een kijkje in elkaars keuken en organiseren ieder jaar een regioconferentie dwang en drang.”

Regie bij de patiënt

Dit jaar organiseert Dimence de regioconferentie.  Dat is niet voor niks want in Westerdok is een High Intensive Care (HIC) gebouwd met alle nieuwe technische mogelijkheden. In de extra beveiligde kamers binnen de kliniek, waar patiënten kunnen verblijven als dat nodig is, kunnen patiënten zelf de kamer personaliseren op het gebied van kleur, licht, geur en temperatuur. Tevens kunnen zij met behulp van touchscreens een film kijken, muziek luisteren en gebruik maken van internet. Jeroen: “De regie blijft zoveel als mogelijk bij de patiënt. Uiteraard is er wel altijd verpleegkundige begeleiding aanwezig. De focus ligt op herstel en behoud van contact. Vroeger als iemand in de separeer ging, was de situatie even opgelost. Nu zien we dat anders. Als iemand toch afgezonderd moet worden, zorgen we ervoor dat er altijd een verpleegkundige bij is, om de patiënt te helpen zo snel mogelijk weer stabiel te worden en de PICU (Psychiatrische Intensive Care Unit, red.) te kunnen verlaten. Een goede PICU is een lege PICU.”

Veel ervaring

In de regio’s Zwolle en Deventer is de afgelopen jaren ook al veel ervaring opgedaan. Jeroen: "Bijvoorbeeld met het vroegtijdig inspelen op signalen, om dwang en drang te voorkomen. En denk aan de comfortrooms die we jaren geleden al hebben ontwikkeld en verpleegpostvrij werken waar we op steeds meer plekken mee werken. Waar ik nu heel erg benieuwd naar ben is wat je met IHT (Intensive Home Treatment) kunt doen om ervoor te zorgen dat iemand bij opname zo weinig mogelijk dwang en drang nodig heeft. Dat is nog een stapje eerder in het proces.” 

In Zwolle en Deventer zijn plannen voor de bouw van een PICU met dezelfde uitgangspunten. Naast de gebouwelijke voorzieningen wordt ook ingezet op scholing, om te realiseren dat we de beste zorg bieden die je op een HIC kunt krijgen. Daarmee wordt onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de reductie van dwang en drang.

Volg Dimence

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.