Christine kon zich soms wel zorgen maken over het welzijn van de kinderen: ”Het was voor mij een geruststelling om te weten dat de jeugdtherapeut ook met het gezin bezig was. Dat er nog een paar ogen meekeken”. Ze is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Net met pensioen gegaan. In totaal heeft ze 43 jaar in de psychiatrie gewerkt, waarvan 13 jaar bij Dimence. De laatste vijf jaar is zij nauw betrokken geweest bij de Contextuele Behandeling.

Wat is dat, een contextuele behandeling?

Het is een therapie bedoeld voor ouders met psychische problemen en hun kinderen tot 6 jaar. Het doel is: voorkómen dat de problemen van de ouder(s) doorwerken in de kinderen.

Christine geeft een voorbeeld: “Een jonge vrouw is voor persoonlijkheidsproblematiek in therapie bij Dimence. Ze heeft jonge kinderen. Die lopen het risico om de gevolgen mee te krijgen van haar problemen. Maar de moeder is mijn cliënt, niet de kinderen. Ik kan dan voorstellen om er een jeugdtherapeut bij te betrekken. Geregeld vinden cliënten dat prima maar soms hebben ze er ook veel moeite mee en dan vraagt onze aanpak grote voorzichtigheid. Deze moeders twijfelen zelf al of ze wel een goede moeder kunnen zijn. Die angst moet de therapeut niet nog eens vergroten. Belangrijk is dat er eerst een vertrouwensbasis is. Daarna moet je met kleine stapjes verdergaan”.

 

En daarna?

Als de cliënt ermee instemt wordt er een behandelaar van Jeugd ggz ingeschakeld. Vanaf dat moment is er dus een behandel-duo, waarin ook aandacht is voor het welzijn van de kinderen.  Zo mogelijk worden beide ouders bij de behandeling betrokken. Soms zelfs een oma of opa, mocht die belangrijk zijn voor het gezin. De hele context dus, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Een therapie kan zes weken duren, maar ook twee jaar. En hij kan ook al starten vóór de geboorte van het eerste kind. Voorkómen is beter dan genezen. “Daarbij is het een groot voordeel dat je als Multidisciplinair team (2 medewerkers van Jeugd, 3 medewerkers van Team Volwassenen en 1 collega van Mindfit) tweewekelijks bij elkaar komt’” vindt Christine. “Daar bespreek je met elkaar de behandeling, geef je elkaar advies en worden behandelafspraken gemaakt.”

 

Video

Christine is enthousiast over de behandeling: “Er wordt veel gewerkt met video opnames. Daarop is te zien hoe moeder en kind met elkaar omgaan. De opnames worden besproken, waarbij de reactie van de therapeut belangrijk is. Die zegt niet: ‘dat deed je verkeerd’, maar bij voorbeeld: ‘kun je zien dat je kindje schrikt?’. Ook het bekijken van oude opnames kan goed werken. ‘Wat was ik toen druk, wat praatte ik veel’, riep eens de moeder van een tweeling uit. Ze kon zelf zien hoeveel er veranderd was”.

 

Praktisch

Een jongetje van twee jaar zou naar de peuterspeelzaal gaan. Erg goed voor zijn sociale ontwikkeling. Maar zijn moeder durfde hem niet alleen te laten. Ze overwoog zelfs om hem dan maar thuis te houden. Dicht bij haar. Wat te doen? Christine vertelt: “In de therapie wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp vertrouwen. Vandaar dat er werd besloten dat moeder de eerste dagen gewoon erbij zou blijven. Na een tijdje ging ze vijf minuten weg. Later tien minuten en langzamerhand steeds meer. Zo kon moeder merken dat er niets ergs gebeurde als zij er niet was. Nu is de jongen allang op de basisschool en het gaat goed”.

 

Cadeautje

Christine heeft nog een mooie ervaring: “Een jonge moeder was samen met haar dochtertje lang in behandeling geweest. De therapie was alweer een jaar geleden afgesloten. Op een dag werd ik gebeld. Door die vrouw. Ze zei dat ze op het strand zat en dat haar meisje zo lief aan het spelen was. Ze kon zó van haar genieten. In een opwelling had ze haar telefoon gepakt en mij gebeld. Alleen maar om te vertellen hoe goed het met hun beiden ging en hoe dankbaar ze was dat ze destijds met die behandeling had ingestemd. Dat is dan nog eens een mooi cadeautje achteraf”.

Volg Dimence

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.