Bijdrage van Mindfit

Rubriek: De week van ...

Florentine Wery

Florentine is Senior psychiatrisch verpleegkundige en Coördinator Huiselijk Geweld bij Bemoeizorg Mindfit Meldpunt Bijzondere Zorg. Als coördinator Huiselijk Geweld leg je het eerste contact met gezinnen die via Huiselijk Geweld aangemeld worden. “Ik zorg ervoor dat de juiste hulp op het juiste moment op de juiste plek terecht komt en dat het gezin zo goed mogelijk geholpen wordt.”
 

Meldingen van huiselijk geweld komen via de politie binnen en worden doorgestuurd naar Veilig Thuis Zwolle. Dit is een samenwerkingsverband met het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling . Na een triage op de veiligheid zet Veilig Thuis de meldingen door.  Mocht er acuut gehandeld moeten worden, dan doet Veilig Thuis een crisis interventie. De week begint dan ook met een aanmeldoverleg. Samen met het bijzondere zorgteam worden nieuwe aanmeldingen besproken.

Contact zoeken

“Het gezin krijgt eerst een brief van Veilig Thuis met de boodschap dat er bij de politie een melding is binnengekomen", vertelt Florentine. “Wij nemen dan telefonisch contact op met het gezin en proberen een afspraak te maken. Het telefonisch contact lukt niet altijd maar als je op bezoek komt word je zelden geweigerd of weggestuurd.  Het is belangrijk een vertrouwensrelatie op te bouwen met het gezin zodat de door ons aangewezen hulpverlener wordt geaccepteerd“, zegt ze. Vervolgens wordt er met de betrokkenen bekeken welke hulp nodig / gewenst is en wordt een plan van aanpak opgesteld.

Diverse vormen

Bij 1 op de 5 gezinnen komt huiselijk geweld voor. Dit kan verschillende vormen hebben zoals fysiek geweld, verbaal geweld, isoleren, financiële uitbuiting, ouderen mishandeling en ouder mishandeling. “Dit laatste zien wij steeds vaker, volwassen kinderen die nog thuis wonen en hun ouders terroriseren.  Ook kindermishandeling valt onder huiselijk geweld. Dit wordt in Deventer niet door ons opgepakt maar door Gezinscoaches”, zegt  Florentine. “Je moet dan denken aan overmatig alcoholgebruik, agressie door man, vrouw of kind, financiële problemen, werkeloosheid, verslaving of seksueel geweld“, somt ze op. Hoewel de meerderheid van de veroorzakers mannen zijn, zijn er ook weldegelijk vrouwelijke 'daders'.

Overleg en samenwerking met hulpverleners

“Mijn werk bestaat dus uit veel regelen en lijnen uitzetten en natuurlijk controleren of we op de juiste weg zijn, Er is dan ook regelmatig overleg met het sociaal team, de politie, de gezinscoach, de behandelaar, de wijkagent , de gezinsraad en natuurlijk het gezin zelf. Vooral met de wijkagent is er intensief contact. “Na elk huisbezoek houd ik hem op de hoogte“, zegt Florentine.
Florentine gaat regelmatig op huisbezoek, maar er komen ook wel cliënten naar de  Polstraat, gewoon om even bij te praten en om hun verhaal kwijt te kunnen.
“Wij hebben wel gesprekken met cliënten maar zijn echter geen hulpverleners", aldus Florentine.

De Gemeente wil een systeem-aanpak bij huiselijk geweld. “Wij zorgen ervoor dat alle leden van een systeem de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dat vraagt om samenwerking tussen de verschillende disciplines. Wij organiseren dan ook met grote regelmaat overleggen met verschillende hulpverleners, politie, de veiligheidsmakelaar en zo mogelijk de betrokkenen zelf. Er wordt dan een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld waarover wij de regie houden”, vervolgt Florentine.
Er worden diverse groepen door hen begeleid. Florentine noemt bijvoorbeeld: “Zo is er een preventiegroep waarin we misstanden proberen voor te blijven, er is een groep voor vrouwen die op welke manier dan ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld , wij begeleiden hen terug naar hun gevoel van eigenwaarde. Verder zijn er speciaal voor kinderen speltherapiegroepen.”

Elke dag anders

Florentine vertelt dat elke dag anders is. “ Als je ’s ochtends binnenkomt heb je wel eens het idee dat het een rustig dagje gaat worden, maar het kan best zo zijn dat je een uur later niet weet wat je het eerst of het laatst moet doen.“ Aan haar ogen te zien geniet ze hiervan.

 

Volg Mindfit

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.