Bijdrage van WijZ

Rubriek: Vrijwilligerswerk

Henny en Idske: iedereen kan de top bereiken

“We hebben het wel eens over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar soms hebben mensen zelfs afstand om überhaupt buiten te komen. Of om samen met anderen iets te ondernemen.” Henny Zuur en Idske de Jong geven een toelichting op de onderste treden van de participatieladder. De beide vrijwillige vrijwilligerscoördinatoren van WijZ zien dat er aan die mensen hoge eisen worden gesteld. “De samenleving verwacht dat iedereen zomaar vrijwilligerswerk kan doen. Maar als je echt naar hen kijkt, dan snap je ook dat dat alleen lukt met kleine stapjes.”

 

 

Het recht om anders te zijn

Henny en Idske zijn de vrijwillige vrijwilligerscoördinatoren van WijZ. Vrijwilligerswerk is voor sommige mensen vanzelfsprekend, maar voor anderen juist een enorme stap. Om dat te verduidelijken, gebruiken Henny en Idske de participatieladder. Mensen op de onderste trede leven zo geïsoleerd dat de stap naar onbetaald werk onmogelijk is. “We werken in kleine stapjes,” vertelt Henny. “Sociaal contact buiten de deur is de volgende trede, maar dat kan best wat voeten in de aarde hebben.” “En als je verwacht dat ze meteen meedoen in een groep, bij een sportclub iets kunnen, of vrijwilligerswerk kunnen doen, dan overvraag je die mensen,” vult Idske aan.

De vrijwilligerscoördinatoren geloven dat het kan. “Mensen hebben er recht op om anders te zijn,” betoogt Henny. “Met de goede zorg en aandacht kunnen mensen met minder kansen heel goed groeien.” “Het gaat ook over delen,” vindt Idske. “Als we onze mogelijkheden goed delen, dan is er voor iedereen een plek.”

 

Leren over jezelf

Samen met beroepskracht Annemarie van der Kolk, hebben de vrijwilligerscoördinatoren een projectplan geschreven: KansRijk. Het project richt zich op mensen die weinig buiten de deur komen, weinig contacten hebben en activiteiten met anderen lastig vinden. “Vaak hebben zij de nodige teleurstellingen achter de rug, ze hebben op straat geleefd, zijn afgewezen en afgeschreven, ziek geweest, ongeschoold en soms ongeletterd,” somt Idske op. Henny vervolgt: “Soms moeten ze een normaal dag nacht ritme aanleren, of sociale competenties, of lezen; dat is voor iedereen anders. Maar voor iedereen geldt dat leren vooral leren over jezelf is: waar sta ik, wat wil ik, wie ben ik en accepteer ik wie ik ben.” Kleine stappen, in een langere periode: "We hebben een jaar de tijd hebben, om de vrijwilligers die meedoen aan KansRijk, te begeleiden. Zodat ze tijd krijgen om hun mogelijkheden en talenten verder te ontwikkelen."

 

Cursus basispsychiatrie door Dimence

Het is de bedoeling dat deze deelnemers door vrijwillige coaches op de werkvloer worden begeleid. “Die verantwoordelijkheid is best groot,” erkent Henny. “En daar staat ook serieuze scholing tegenover. Zo biedt Dimence een cursus basispsychiatrie.” En nog meer: coachingsvaardigheden en na de cursus blijft er ondersteuning, waarschijnlijk in de vorm van intervisie.“Maar daarmee zijn we geen beroepskrachten,” waarschuwt Idske. “We zijn volwassen mensen en goed geschoold. Maar we moeten vooral onze grenzen kennen en geen dingen doen waar we niet voor opgeleid zijn.” “Als het nodig is moeten we professioneel kunnen verwijzen; op het juiste moment, naar de juiste hulpverleners,” zo vatten ze samen.

 

En wat de hoogste sport op de ladder is, daar mag je van de coördinatoren verschillend over denken. “Iedereen kan de top bereiken, als je maar goed vraagt waar die ligt: ‘wie ben jij, hoe hoog kun jij, en mag ik jou daarbij helpen’.”

Volg WijZ

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.