Vanaf het najaar van 2015 kunnen patiënten van Huis aan de Dijk in Deventer een virtuele fietstocht maken. Fietsroutes door Deventer, Amsterdam, Parijs en diverse natuurgebieden zorgen voor ontspanning, contact met de buitenwereld, lichaamsbeweging en de nodige gespreksonderwerpen met medepatiënten, hulpverleners of familieleden.

Als vervolg op dit initiatief is het project ’Het fietsen van je eigen levensverhaal’ ontwikkeld. Dit project biedt de mogelijkheid voor deze patiëntengroep (ouderen die langerdurend in behandeling zijn voor hun psychische problemen) om terug te kijken op de betekenisvolle momenten, locaties en omgevingen in hun leven.
Voor de patiënten wordt door het project een persoonlijke, individuele fietsroute ontwikkeld waarbij de patiënt virtueel zijn levensverhaal kan fietsen. De route komt bijvoorbeeld langs het geboortehuis van de patiënt, de omgeving waarin hij is opgegroeid, naar school ging, heeft gewerkt, gewoond of andere plaatsen waar hij mooie herinneringen aan heeft. Denk hierbij aan de kerk of gemeentehuis waar de patiënt is getrouwd, speeltuinen of de dansschool.

Het interactief fietsen van het eigen levensverhaal heeft als doel:

• Het verminderen van de depressieve klachten.
• Het hervinden van de zin van het leven, eigen identiteit en het herbeleven van belangrijke en mooie gebeurtenissen uit het leven.
• Ondanks het huidige ziek zijn hebben patiënten zeer belangrijke sociale rollen gehad en hebben deze nog steeds. Door het eigen levensverhaal te fietsen en hierover te praten, gaan patiënten zich dit realiseren.
• Beseffen dat het leven de moeite waard is geweest en nog steeds is.

Hoe werkt het

De ervaringen tijdens het fietsen van het eigen levensverhaal kunnen gebruikt worden in groepsgesprekken, familiebezoeken of gewoon wanneer de patiënt daar behoefte aan heeft. 
Om het project ‘Het fietsen van je eigen levensverhaal’ vorm te geven wordt in de voorbereidingsfase het levensverhaal van de patiënten letterlijk in kaart gebracht. Hierbij bepalen we samen met de patiënt de locaties die voor hem of haar een (bij voorkeur) positieve herinnering teweeg brengen. Vervolgens wordt er een route gemaakt langs deze bijzondere plekken.

Wij verwachten met dit initiatief, zoals hierboven beschreven, een grote meerwaarde voor het welzijn van onze patiënten. Het is tevens een unieke aanvulling die goed aansluit bij reeds bestaande modules uit ons behandelaanbod zoals de cursus ‘Op zoek naar zin’, ‘de levensboeken’ en ‘Vertel eens’.

Wij zijn blij en trots dat het is gelukt om dit innovatieve project vorm te geven. Mede door de financiële ondersteuning van diverse subsidieverstrekkers is het gelukt voldoende middelen bij elkaar te krijgen om dit te realiseren. We kijken er erg naar uit om daadwerkelijk patiënten hun eigen levensverhaal te laten fietsen.

Volg Dimence

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.