Hoe vaak ROM jij? Vind je ook dat het bijdraagt aan de behandeling? Of vind je juist dat het een methode is die is opgelegd door de zorgverzekering en veel tijd kost? Team Angst en Stemming in Deventer deed het afgelopen jaar mee aan het Doorbraak ROM project. Behandelaren geven nu aan bewuster en actiever bezig te zijn met ROM in de behandeling.

“Ik wil weten hoe het met mijn patiënt gaat en wat het effect van de behandeling is”, vertelt Guido Williams, klinisch psycholoog en teamleider zorg bij team Angst en Stemming van Dimence. Hij ROMt met de gedachte dat het bijdraagt aan de behandeling en de behandelrelatie met de patiënt en niet omdat het ‘moet’. Vóór deelname aan het Doorbraak ROM project ROMden andere teamleden nog niet met dezelfde gedachte als Guido. “Nu is er meer aandacht en kennis/vaardigheden aanwezig binnen het team en heeft ROM meer een plek gekregen in het evaluatieproces. Daardoor wordt nu door heel het team ROM als een toegevoegde waarde gezien voor de behandeling.”

Doorbraak ROM
Een jaar geleden startte team Angst en Stemming in Deventer met het Doorbraak ROM project, een initiatief van het Trimbos Instituut. Guido: “We zijn een jaar lang intensief bezig geweest met ROM. We hadden teambijeenkomsten waarin we het hadden over het gebruik van ROM. In het multidisciplinair overleg hadden we er meer aandacht voor. Met name het oefenen met terugkoppelen van de ROM-resultaten met elkaar helpt. Iedereen vindt ROMmen nu meer vanzelfsprekend. Een mooie bijkomstigheid was een stijging van de ROM-percentages, terwijl dit niet de focus van het project was. Het doel was om te weten hoe het met je patiënt gaat en of de behandeling effectief is. "Het was vooral belangrijk om de al aanwezige nieuwsgierigheid en betrokkenheid van behandelaars te activeren en in te zetten in het kader van ROM."

Logistieke ondersteuning
De logistieke ondersteuning droeg ook bij aan de resultaten van het project. Patiënten vullen in de ROM-kamer de vragenlijsten in op de computer. Enthousiaste medewerkers zijn aanwezig  om de patiënt te helpen daar waar nodig. De patiënt wordt ook gestimuleerd om te vragen naar de uitkomsten van de ROM. Na het invullen ontvangt hij/zij daarvoor een kaartje ter herinnering.
 
Meerwaarde ROM
ROM heeft wel degelijk een meerwaarde in de behandeling. ROMmen verkleint de kans op drop-out. “Je kunt gedurende de behandeling bijsturen als dit nodig is. En de behandeling wordt effectiever en soms ook korter, doordat je mede op basis van ROM-resultaten samen met de patiënt kunt besluiten de behandeling af te ronden”, vertelt Guido. Door ROM voelt de patiënt zich beter begrepen, omdat er een dialoog is over de voortgang van de behandeling. Je betrekt de patiënt daardoor ook meer in het behandelproces, wat de behandelrelatie ten goede komt. Het is daarnaast ook transparanter doordat je weet wat je samen (patiënt en behandelaar) aan het doen bent. "Ten slotte is het ook een prikkel om kritisch te reflecteren op je eigen therapeutisch handelen en besluitvorming. Dat is niet eng, het is een logisch gevolg van het feit dat je de patiënt de beste behandeling gunt en het een sport is om jezelf te blijven verbeteren."

Ook patiënten vinden ROM meerwaarde hebben in de behandeling. Een patiënt: “Ik heb de ROM nu vaker ingevuld, en ook besproken met mijn behandelaar. Het is prettig om mijn voortgang te zien. Een dipje kun je bijvoorbeeld terug zien in de grafiek. Toen heb ik extra behandelsessies gehad. Door ROM begrijp ik beter waarvoor mijn behandeling bedoeld is. De volgende keer vraag ik weer om mijn ROM uitslag!”


Laat je inspireren – ROM symposium
Dinsdag 24 november is het ROM symposium.  Hoe kan ROM meer in de behandeling worden geïntegreerd? Tijdens dit symposium laten we ons inspireren door verhalen uit de praktijk. Guido vertelt tijdens dit symposium meer over zijn ervaringen met Doorbraak ROM. In totaal vertellen vier professionals en een ervaringsdeskundige van binnen en buiten de Dimence Groep over de wijze waarop ROM voor hen meerwaarde heeft in de behandeling. Met dit symposium, georganiseerd door de Vakgroep Sociale Wetenschappers, hopen we dat behandelaren vaker het gesprek over ROM met de patiënt aangaan. De afsluitende workshop van dit symposium biedt professionals daarvoor concrete handvatten.

Wil je je aanmelden of wil je meer weten over het symposium? Ga naar https://www.dimencegroep.nl/rom-symposium-24-november-2015

Op www.trimbos.nl/doorbraakrom lees je meer over het Doorbraak ROM project.

Volg Dimence

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.