Bijdrage van Impluz

Rubriek: Gooi het in de groep

integreren gaat beter met goede gezondheid

Vlak voor de zomer van 2016 organiseerde de Dimence Groep een congres onder de titel Parallelle aanpak voor integratie. Het congres werd bezocht door veel instanties en organisaties die te maken hebben met de opvang en integratie van vluchtelingen en statushouders. Evert Bloemen was één van de twee sprekers. Hij is arts en adviseur bij Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. “Integreren is complex, ook voor de statushouders en vluchtelingen,” stelt hij. “Dat wordt wel heel lastig als je niet gezond bent.”

Waarom drie jaar doormodderen?

“We willen graag dat mensen aan de slag kunnen, naar school gaan, de taal leren, werk krijgen, meedoen … en in dat proces worden gezondheidsproblemen vaak over het hoofd gezien.” Fysieke klachten of psychische problemen maken integratie natuurlijk niet makkelijker. “Waarom drie jaar doormodderen met taalles terwijl iemand last heeft van slapeloosheid of concentratieproblemen?” vraagt Bloemen zich af. Liever signaleert Bloemen gezondheidsproblemen in een vroeg stadium. Hij noemt met name sociale stress -bijvoorbeeld schulden of weinig sociale contacten-  en psychische problemen als belangrijke aandachtspunten. “Het loont om daar in te investeren door in een vroeg stadium dit te signaleren en dan aan te pakken,” stelt hij.

Samen herkennen en erkennen

Daarvoor is samenwerking belangrijk: dat de instanties óók de gezondheidsproblematiek zien en er iets mee doen. “Dat is geen onwil,” weet Bloemen. “Er ontbreekt deels kennis, je moet er naar vragen en er zijn gewoon te weinig verbindingen.” Als voorbeelden noemt hij de gemeenten en de taaldocent. “Gemeenten denken in termen van bijstand en werk. Een docent wil iemand een taal leren. Maar hoe herkennen zij ziekte, psychische problemen of sociale stress?  En hoe kunnen zij iemand goed adviseren of verwijzen?” En omgekeerd valt er ook wel iets te zeggen: “En hoe reageert de gezondheidszorg op een signaal of verwijzing van een gemeenteambtenaar of een taaldocent?”

“Samen optrekken in een complex proces is belangrijk,” benadrukt Bloemen. Hij denkt daarbij niet zozeer aan ketensamenwerking, waarbij achtereenvolgens verschillende zaken door verschillende hulpverleners worden opgepakt. “Samen herkennen en erkennen. Dan kun je elkaar erop aanspreken en in samenhang de voorwaarden scheppen voor integratie.”

Goed op weg naar parallelle aanpak

Bloemen is duidelijk over de rol van de gemeenten: “Die heeft de regie. Maar ook belangrijk is een gezamenlijke visie, van alle partners uit het veld. Als we daar achter staan, dan zijn we goed op weg naar die parallelle aanpak.”

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.