Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: De andere dimensie

Nico Labobar

Nico Labobar is naast maatschappelijk werker bij Stichting De Kern, lid van de OR / COR en van de commissie VWGM (Veligheid Welzijn Gezondheid en Milieu). “Waarom men moet gaan stemmen op 11 april? Je hebt recht op inspraak en medezeggenschap, maak daar gebruik van. “

Gedreven en betrokken

Nico Labobar vertelt gedreven over zijn nevenfuncties. Tien uur per week besteedt hij aan het lezen van verslagen, vergaderen en overleggen bij een van de genoemde medezeggenschapsorganen. “Het is interessant werk en het heeft mijn eigen werkzaamheden zeker verrijkt“, zegt Nico. Toch stelt hij zich niet beschikbaar voor een volgende zittingsperiode. Hij legt uit: “Als ik was blijven werken had ik me vast en zeker weer verkiesbaar gesteld maar ik kan de komende zittingsperiode niet vol maken omdat ik met pensioen ga. Jammer, want ik heb nu pas het gevoel dat ik het een beetje door krijg.“ Dat is bij mede-OR-leden niet onopgemerkt gebleven en zij hebben hem dan ook gevraagd aan te blijven als coach van nieuwe OR-leden. Dat coachschap lijkt hem wel wat. “Ik heb zelf ervaren hoe het is als je ergens nieuw instapt. Goede coaching, scholing en begeleiding is daarbij belangrijk“, aldus Nico.

Verkiezingen

Op 11 april kunnen alle medewerkers die op 10 januari 2017 in dienst zijn via Intranet hun stem uitbrengen en zich beschikbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Door middel van een kleurrijke folder worden de medewerkers aan de verkiezingen herinnerd  en opgeroepen zich  kandidaat te stellen.
Nico realiseert zich goed dat zulke oproepen vaak niet veel aanmeldingen opleveren. “De algemene reactie is: “Niks voor mij, het helpt toch allemaal niks, wanneer moet ik dat doen, laat mij mijn eigen ding maar blijven doen. Verkeerde uitgangspunten”, aldus een enthousiaste Nico. “Ik vind een goed voorbeeld: BMWS, Beleid Maken We Samen. Dus ieders inbreng is belangrijk.“ Dat het lastig is mensen te interesseren voor de medezeggenschapsraad blijkt wel uit de vorig jaar gehouden spreekuren ( OR WMO) op diverse locaties. “De belangstelling was minimaal“, zegt Nico, met iets van berusting in zijn stem. “Vaak werkt het het beste als je mensen persoonlijk benadert en aangeeft wat men met medewerking van de OR allemaal bereikt heeft. Zo ben ik ook in de OR terecht gekomen“, zegt hij.

BMWS

Ook de raad van bestuur staat hier open voor. Nico prijst de raad van bestuur om haar openheid. “Het is prettig en constructief met hen te overleggen omdat ze niet schromen inzage te geven over de gang van zaken.“ Door middel van een mail riep de raad van bestuur alle medewerkers op om zich kandidaat te stellen en te gaan stemmen. Sterker nog, ze nodigen de medewerkers uit bij hen aan tafel te gaan zitten en mee te praten.
Nico legt met name de nadruk op Samen. “Met Samen bedoelen we de medewerkers, de cliënten en patiënten. Dat is de basis voor een goed lopende orgaisatie waarin een ieder zich op zijn plaats voelt. Als je de gelegenheid krijgt daarover mee te praten, moet je dat zeker doen”,  vindt hij. Een van de speerpunten in de komende tijd zal Duurzame Inzetbaarheid zijn. De directie wil het ziekteverzuim terugbrengen. Nico: “Dat kan alleen als de arbeidsomstandigheden goed zijn en er een prettige werksfeer is. Daar moet je Samen aan werken. Ook wat betreft het ziek zijn. Niet denken: ik ben ziek en kan niet werken, maar denk: ik ben ziek maar ik kan  nog wel wat doen.“ Zie ookhet artikel D.I. van Danilelle de Jong, in de Verbinding.

Het laatste woord is voor Nico. Hij benadrukt nogmaals: “Laat je betrokkenheid merken en ga stemmen! Voel je ervoor om je kandidaat te stellen? Doen!“

 

 


 

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.