Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

Nieuw! Horizontaal toezicht

Dimence Groep werkt in 2016 als eerste in de GGZ (en MSZ) op basis van horizontaal toezicht, voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt. In plaats van achteraf controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid van geleverde zorg, monitoren we dat nu al in het proces. Voordelen hiervan: minder administratiedruk en sneller herstel bij afwijkingen.

De aandacht voor rechtmatig registreren en declareren van zorg neemt toe. Zo wordt sinds enkele jaren gewerkt met zelfonderzoeken na afloop van het zorgjaar voor zorg op basis van de Zorgverzekeringswet: materiële controles. Basis hiervoor vormt een jaarlijkse lijst met controlepunten die wordt opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland.
Nadelen hiervan zijn dat eventuele afwijkingen die er in bijvoorbeeld 2014 waren, pas in 2016 aan het licht komen. En de controlepunten zijn generiek, zo staan op de lijst ook controlepunten die bij Dimence Groep niet fout kúnnen. Dit levert extra werk op.

Met horizontaal toezicht verandert er een aantal zaken:

* We stemmen nu met zorgaanbieders vóór aanvang van het zorgjaar af op welke risico's en regels er gemonitord wordt (specifiek voor Dimence Groep).
* Gedurende het jaar monitoren we zelf op deze punten.
* Na afloop van het jaar ontvangen de zorgverzekeraars zekerheid (assurance) dat er volgens de regels gewerkt is.

Wat betekent dit voor medewerkers?

In het dagelijks werk merk je niet heel veel van de monitoring. De collega's van Opbrengstverantwoording, MIC'ers en DUS'ers zullen wat vaker contact zoeken over hoe we het proces gezamenlijk beheersen, eerder resultaten delen van het monitoren en sneller afwijkingen signaleren en oplossen. Het streven is om gezamenlijk de registratie zo vroeg mogelijk in het proces op orde te hebben, dit brengt de minste administratieve lasten met zich mee.

Horizontaal toezicht is nieuw binnen de GGZ en we zijn er best trots op dat Dimence Groep de pilot in 2015 succesvol heeft afgerond en we de eerste zijn die op deze manier werken. Een positieve ontwikkeling!

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij: Marloes Baak: m.baak@dimencegroep.nl, Marloes Hofenk: m.hofenk@dimencegroep.nl en Rutger Wissink: r.wissink@dimencegroep.nl.

 

Op de foto:
Medewerkers van CF&I, VGZ en Zilveren Kruis na afloop van een periodiek overleg over horizontaal toezicht.

 

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.