Bijdrage van Transfore

Rubriek: Gooi het in de groep

Passende zorg na strafrechtelijke periode

Continuïteit van zorg voor patiënten na een periode in de forensische zorg en/of in detentie. Dat is het doel van het landelijk programma ‘Continuïteit van zorg’. Op initiatief van Transfore is Oost-Nederland spotlightregio geworden bij dit programma.

De opdrachtgevers (brancheorganisaties van gemeenten, ggz en zorgverzekeraars en de ministeries van VWS en V&J) haalden alle belangrijke organisaties en spelers in de reguliere en de forensische ggz bij elkaar. Samen proberen zij in het programma te komen tot best practices en afspraken om de overgang tussen zorgstelsels voor de patiënt soepel te laten verlopen. Dit sluit naadloos aan bij dat wat Transfore met stichtingen binnen de Dimence Groep en externe partners wil realiseren; individuele patiënttrajecten met het eind voor ogen en met een onderliggend financieel plan. De website www.continuiteitvanzorg.nl biedt belangstellenden en deelnemers informatie om de ontwikkelingen binnen het programma op de voet te volgen. Het programma is gestart naar aanleiding van het advies ‘Geen titel, wel zorg’.

Organisatie

Er is een stuurgroep onder voorzitterschap van Sybren Bangma waar onze raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door Herma van der Wal. En er is een werkgroep met de volgende leden: Eta Mulder (Dimence) en Leon Feijen en Tinie Hendriks (Transfore). 

Concretisering

De werkgroep wil op de volgende terreinen resultaten behalen:

Samenwerking
Vanuit Transfore hechten wij veel belang aan een goede samenwerking en samenhang met de specialistische ggz. Dit gaat terug naar de ontstaansgeschiedenis van Forence waarbij we het team destijds samengesteld hebben uit medewerkers vanuit Oldenkotte en Dimence. Deze aansluiting van specialistische ggz op de forensische ggz brengen wij onder andere in als best practice voor het landelijke programma continuïteit van zorg.

Financiën
Met het financiële plan onder individuele patiënttrajecten zijn we al een eind op weg. Binnen het programma gaat veel aandacht uit naar het terugdringen van belemmeringen als gevolg van verschillende financieringsstelsels. 

Monitoren
Bij het monitoren van de doelgroep haken we aan bij het onderzoek dat binnen Transfore uitgevoerd wordt onder verantwoordelijkheid van Yvonne Bouman, senior onderzoeker bij Transfore. We gaan kijken hoe we kunnen bijdragen aan het vergaren van cijfermateriaal uit Oost-Nederland. Onze contacten met de coördinatoren van de veiligheidshuizen in Twente en IJsselland zijn hierbij behulpzaam.

Meer informatie is te vinden op www.continuiteitvanzorg.nl.

Volg Transfore

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.