Op 9 oktober 2014 kwamen hulpverleners, patiënten en familieleden uit de geestelijke gezondheidszorg bij elkaar in Amersfoort. Zij spraken over Intensive Home Treatment (IHT); een vorm van intensieve hulpverlening thuis voor mensen die vanwege ernstige psychische problemen in een crisissituatie zijn beland of daarin dreigen te belanden.

Twee jaar geleden introduceerden Dimence en GGZ Noord Holland Noord deze vorm van hulpverlening. Bas van Wel, directeur bij Dimence: “Toen spraken we er met hooguit tien mensen over. In Amersfoort waren we met ruim 130 mensen van bijna 30 verschillende organisaties bij elkaar om onze kennis te delen en om gezamenlijk een aanzet te geven voor een landelijke beschrijving van IHT.”

Psychiatrische zorg in eigen omgeving

Door met meerdere hulpverleners thuis een intensief behandeltraject te starten, kan een opname worden voorkomen. Bij Dimence biedt het team ITB (Intensieve Thuis Behandeling) op in Deventer sinds 1 september 2013 IHT aan mensen met ernstige psychische problematiek in een (dreigende) crisis. Bij zo’n thuisbehandeling vindt maximaal drie keer per dag een thuisbezoek plaats. Psychiater Elnathan Prinsen: “Als alle patiënten binnen ons team drie keer per dag huisbezoek nodig hebben, is dat niet haalbaar. In de praktijk is één huisbezoek per dag meestal voldoende. Als er toch intensievere zorg nodig is bieden we in de opschaling ook nog deeltijdbehandeling. In uitzonderingsgevallen is het nodig meerdere keren per dag huisbezoeken af te leggen en dan lukt ons dat wel.”

Familie

Het IBT team in Deventer betrekt het gezin of andere betrokkenen bij de behandeling. “Grofweg zien zien we twee groepen: een groep die het fijn vindt om actief bij het herstel van hun familielid betrokken te zijn en een groep die juist graag even rust wil. Wij vinden uitputting van het steunsysteem een goede opname-indicatie maar dan wel het liefst kort. Tijdens de korte opname ondersteunen en versterken wij de familie, zodat zij na opname wel bij de behandeling betrokken kunnen worden.” Toch constateert Elnathan dat familie in de meeste gevallen juist erg blij is met de intensieve ambulante inzet. “Vaak wil ook de familie een opname graag voorkomen.”

Steun en sturing vanuit directie

Elnathan is van mening dat IHT past bij maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, bij de zorgvisie van ambulantiseren en bij het feit dat er minder klinische voorzieningen komen. Om IHT te laten slagen is een belangrijke rol weggelegd voor de zorgorganisatie. “Er moeten vragen beantwoord worden als: hoe snel kunnen mensen doorstromen naar zorgprogrammatische teams? Zijn klinische teams bereid een nieuwe werkwijze te hanteren? Naast veel en goede communicatie tussen behandelaren is de steun en sturing vanuit de directie essentieel om soms hardnekkige processen te doorbreken.”

Volg de ontwikkelingen via www.i-ht.nl of neem contact op met Elnathan Prinsen, e.prinsen@dimence.nl.

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.