Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

ROM in de behandelkamer: ben je geïnspireerd?

Op dinsdag 24 november vond het symposium “ROM in de behandelkamer: laat je inspireren!” plaats. Of het inspirerend was?  We vroegen het o.a. aan Birgit Bax, aios psychiatrie bij Dimence. “Dankzij dit symposium ga ik ROM zeker toepassen in de behandeling.”

ROM (Routine Outcome Monitoring) meet de voortgang van de behandeling en de tevredenheid van de cliënt. Maar hoe kan ROM meer in de behandeling worden geïntegreerd? Tijdens dit symposium, georganiseerd door de Vakgroep Sociale Wetenschappers, vertellen professionals van binnen en buiten de Dimence Groep en een ervaringsdeskundige over de manier waarop ROM voor hen meerwaarde heeft in de behandeling.

De behandelaar is aan de beurt

“De logistiek van ROM binnen onze organisatie is waanzinnig goed gereld”, leidde Herma van der Wal, lid raad van bestuur, het symposium in. “Nu is de behandelaar aan de beurt. Hij is nu eigenaar van ROM.” Bas van Wel (directeur Zorg Dimence) sluit daarop aan door te benadrukken dat ROM zoveel meer is dan een percentage. “Met behulp van ROM maken we de kwaliteit van onze zorg inzichtelijk. Hiermee spelen we in op het feit dat mensen willen weten wat ze aan ons hebben en wat ze van ons kunnen verwachten. Daarom gaat het nu om de vertaling van de data en de cijfers. Wat kunnen we er mee in de behandeling? Hoe helpt het ons te leren van elkaar? Laat los dat ROM wordt opgelegd door verzekeraars. We doen het voor onszelf. Daarnaast helpt het verzekeraars hún cliënten te informeren over welke aanbieders de beste zorg leveren. Eén van die aanbieders zijn wij, dat is toch geweldig?”

Presentatie Bas van Wel

Gegevens altijd inzichtelijk voor cliënt

Ook spreker Tim Kreuger, ervaringsdeskundige bij GGZ in Geest, ziet de meerwaarde in van de kwaliteitsvergelijkingsinformatie die ROM biedt. Tim heeft een aantal aanbevelingen. “Gegevens uit de ROM zouden altijd inzichtelijk moeten zijn voor de cliënt. Ook zouden vragenlijsten meer op de mogelijkheden van de cliënt gericht kunnen zijn. Zo kan ROM bijvoorbeeld gebruikt worden om cruciale herstelmomenten te signaleren.” Tim vertelt over de periode dat hij opgenomen was. “Er werd toen niet gedaan aan ROM. Als dat wel zo was geweest, was er waarschijnlijk uit naar voren gekomen dat ik behoefte had aan contact met vrienden en familie. Nu was dat geen onderwerp van gesprek.”

Presentatie Tim Kreuger

Stuur op visie en intrinsieke motivatie

“Wacht niet op de perfecte ROM, maak gebruik van wat er is”, start Guido Williams, klinisch psycholoog bij Dimence, zijn verhaal. “Stuur als team op visie en intrinsieke motivatie. We zijn dit werk gaan doen omdat we mensen willen helpen. En ja, de cliënt wíl rommen. Dus als je mensen wilt helpen, dan wil je hen ook volgen in hun behandeling. ROM is geen doel, maar een middel. Het geeft mogelijkheden een gesprek te openen.”

Tip van Guido: SynQuest instructiefilm “Gebruik van ROM-uitkomsten in de behandeling”  

Presentatie Guido Williams
Video Guido Williams

ROM en risicomanagement

Is rommen risicomanagement? Renate Reker van GGZ Drenthe bekijkt ROM vanuit het perspectief van de forensische psychiatrie. “Hier doet het er nogal toe of de behandeling aansluit bij de cliënt. Als dit onvoldoende het geval is, stijgt de kans op recidivisme.” Het toepassen van ROM werkt goed in de forensische psychiatrie. “Als er grote verschillen zijn tussen hoe de cliënt tegen de voortgang aankijkt en hoe het team dit ziet, dan heb je een mooi gespreksonderwerp in de behandeling.”

 

 

Geen ‘keek op de week’

Bram Bovendeerd, klinisch psycholoog bij Dimence, vertelt over zijn onderzoek naar o.a. het effect van RPM (Routine Process Monitoring) op het behandelresultaat wat betreft cliënttevredenheid, drop-out, effectiviteit van behandeling en kosteneffectiviteit. Is RPM de ROM van de toekomst? Bram: “Waarom zou je niet veel vaker meten zodat je de behandeling nóg beter kunt bijsturen?” Bram benoemt ook de risico’s. “Je moet er voor waken dat het geen ‘keek op de week’ wordt. Hou als behandelaar goed de behandeldoelen in de gaten. Bespreek met name de onderwerpen die daaraan bijdragen.”

Presentatie Bram Bovendeerd

ROM en groepstherapie

Ook spreker Marjolein Koementas-de Vos van GGZ Noord Holland Noord deed onderzoek, namelijk naar het inzetten van ROM bij groepstherapie. Uit dit onderzoek bleek o.a. dat de cliënten die ROM toepasten, eerder hun therapie  afrondden in vergelijking met cliënten zonder ROM. “ROM is bedoeld om de communicatie tussen cliënt en behandelaar te verbeteren. Zo biedt het bijvoorbeeld inzicht in mogelijke oorzaken voor achteruitgang. Om dit nog verder te faciliteren hebben wij  een tool ontwikkeld. Deze helpt bij het terugkoppelen van de uitkomsten van ROM.” Iemand in de zaal vraagt wat het doet met een groep als er behandelresultaten worden besproken. “Mensen blijken zich niet te laten beïnvloeden bij het invullen van de vragen. Ze geven eerlijk antwoord”, legt Marjolein uit. “Mensen willen zelfs van elkaar weten wat ze hebben gedaan om die stijgende lijn te krijgen.”

Presentatie Marjolein Koementas-de Vos

Mooie tool

Het doel van het symposium, mensen inspireren ROM toe passen in de behandelkamer, lijkt ruimschoots behaald. Birgit Bax, aios psychiatrie bij Dimence, werkt nog maar kort bij Dimence, is positief verrast. “Ik werk pas sinds kort bij Dimence, dus werk ook pas kort met ROM-vragenlijsten. Het is een mooie tool om de voortgang van de behandeling met de cliënt te bespreken. De mogelijkheden die het zou kunnen bieden voor groepstherapie wil ik gaan bespreken op mijn eigen werkplek.” 

Motiverende gespreksvoering

In het laatste deel van het symposium ging Maarten Merkx van Habit Pro in op hoe je de resultaten van een ROM-meting terugkoppelt aan een cliënt. Een goede methodiek daarvoor is motiverende gespreksvoering. Bij deze methode ligt de nadruk op het ontlokken van uitspraken van de patiënt die gaan over verandering. Want “mensen worden in het algemeen eerder overtuigd door de redenen die ze zelf hebben ontdekt en opgesomd, dan door de redenen die door anderen genoemd worden.” (Blaise Pascal, 1623 – 1662). Birgit: “Er werd plenair een rollenspel gedaan, daarna gingen we zelf met een casus aan de slag. In kleine groepjes oefenden we een behandelgesprek aan de hand van een ROM-meting. Heel praktisch en leuk! De dag erna merkte ik dat ik de vragenlijst anders introduceerde bij mijn patiënt. Ik zei erbij dat we hem de volgende keer zouden bespreken. Het symposium heeft me dus écht geïnspireerd!”

Presentatie Maarten Merkx

Wat vond Bart Lodder, verpleegkundig specialist GGZ bij Mindfit, van het symposium? - video

ROM in de behandelkamer: inspirerende tips! - pdf 

Op intranet vind je de foto’s van het symposium en meer informatie over ROM.

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.