Team Ontwikkelingsstoornissen Almelo:

‘Samen kom je verder’

Oplopende wachtlijsten, de veranderende zorgvraag van patiënten en het werken met zorgpaden heeft Team ontwikkelingsstoornissen (TOS) in Almelo geïnspireerd om buiten de kaders te denken en een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Hoog tijd om de resultaten van TOS Almelo te delen met de rest van de organisatie. Niet om op te scheppen, maar om te laten zien dat het team trots is op wat ze met elkaar en met anderen hebben bereikt.

 

 

Grootste online behandelaanbod

E-mental Health (EMH) staat bij het TOS-team hoog op de agenda. Het team werkt met een aandachtfunctionaris EMH Marieke Röring. Zij helpt alle hulpverleners bij het thuisraken in EMH en het goed registreren hiervan. “EMH komt standaard aan bod bij de Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s). Het TOS gebruikt specifieke maar ook algemene EMH-modules en denkt creatief na over wat het beste aansluit bij de patiënt. Op deze manier gaat het leven binnen het team en merken we dat de inzet van EMH steeds beter loopt”, geeft teamleider Monique Swartjes aan. Het TOS behandelt 19% van haar patiënten online; het hoogste percentage online zorg in een team binnen Dimence.

Patiënten kiezen waardevolle dagbesteding

Trajectbegeleider Rikus Piek en verpleegkundig specialist Silvia Filart hebben de module ‘Arbeid studie en vrije tijd’ ontwikkeld. Silvia legt uit: “Het draait om het krijgen van informatie en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Patiënten ontdekken welke mogelijkheden er zijn voor het invullen van hun dag en ze worden hierbij wegwijs gemaakt. Het doel is te komen tot een waardenvolle dagbesteding op het gebied van (vrijwilligers-)werk, studie of vrije tijd. Aan het einde van een serie van zes groepsbijeenkomsten weten patiënten waar ze staan en hebben ze zichzelf een doel op het gebied van dagbesteding gesteld.”

Het individuele aanbod door trajectbegeleider Rikus bestond al langer. De vraag werd echter zo groot, dat de ontwikkeling van een groepsaanbod wenselijk was. “We merken nu al dat de deelnemers de meerwaarde van de groep ervaren. Ervaringen die ze eerder niet deelden komen boven tafel, ze denken met elkaar mee over mogelijkheden en herkennen elkaars verhalen”, geeft Rikus aan. De module wordt standaard aangeboden aan patiënten. De tweede groep is inmiddels gestart.

Elke patiënt die bij het TOS-team in behandeling komt, krijgt de module ‘Arbeid, studie en vrije tijd’, net als psycho-educatie. Het TOS-team heeft naast deze standaardmodules haar aanbod ook uitgebreid met facultatieve modules die op basis van de hulpvraag van de patiënt wordt gegeven. Ze zoeken hierbij vooral de samenwerking buiten hun eigen team.

Binnen en buiten Dimence samenwerken

De kracht van TOS Almelo is dat ze buiten de kaders durven te denken; buiten de kaders van het eigen team, en buiten die van Dimence. Naast de samenwerking met de verslavingspsychiatrie, Jeugd ggz, en het Leo Kannerhuis zoekt het TOS-team ook de samenwerking met de andere twee TOS teams binnen Dimence. Nieuwe modules worden uitgewisseld, maar ook zaken als het opstellen van de begroting en invullen van vacatures worden gedeeld. “We durven ons kwetsbaar op te stellen en daardoor ontstaat een waardevolle samenwerking”, vertelt Monique Swartjes.

Samen optrekken met de verslavingspsychiatrie

TOS Almelo geeft aan dat er al verschillende nieuwe modules zijn ontstaan in samenwerking met anderen. Samen met collega’s van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) is de module ‘Ontwikkelingsstoornissen en verslaving’ ontwikkeld. Monique Swartjes licht toe: “Patiënten met een ontwikkelingsstoornis hebben vaak een verslaving of hebben veel kans om een verslaving te ontwikkelen. Alle reden om de samenwerking te zoeken met onze collega’s van de verslavingspsychiatrie om zorg te kunnen bieden die (nog) beter aansluit bij de zorgvraag van onze patiënten.” Vanaf het voorjaar 2017 wordt de nieuwe module aangeboden door het TOS-team samen met een collega van de verslavingspsychiatrie binnen Dimence.

Gezinnen samenbrengen met Jeugd ggz

Een ander resultaat van waardevolle samenwerking is de nieuwe module ‘Psycho educatie voor het gezin’. Voor deze module is de FLAT (Family learning autisme together) methodiek gebruikt van het Leo Kannerhuis. We hebben deze methodiek samen met de Jeugd ggz passend gemaakt voor de patiënten van Dimence.

In deze module komt het gezin vijf keer bij elkaar, het is een systeeminterventie en zowel het kind als de volwassene kan de aanvrager zijn. Bij elk gesprek is zowel iemand van het TOS-team als van Jeugd aanwezig. Tijdens de laatste bijeenkomst mag het gezin ook andere belangrijke personen uitnodigen. “De eerste vijf gezinnen zijn per 1 november gestart. Tot nu toe hadden we het gezin niet eerder op deze manier bij elkaar in de kamer. We willen de nadruk meer leggen op contextueel behandelen en minder op incidenteel samenwerken”, geeft teamleider zorg Fenna van Koningsveld aan.

Wat TOS Almelo ook nog doet…

Alle drie de TOS-teams ontwikkelen een aanbod voor adolescenten van 18 tot 23, aangezien 30% van de patiënten deze leeftijd heeft. Een andere aanpak is hierbij gewenst aangezien veel patiënten nog thuis wonen en de levensfaseproblematiek anders is. Samen met de Jeugd ggz wordt een passend behandelaanbod ontwikkeld.

Tenslotte wordt de module VRIS (Verliefdheid, relatie, intimiteit en seksualiteit) ontwikkeld. In mei 2017 gaat deze van start.

Wat werken bij TOS Almelo zo leuk maakt

“Het feit dat je een behandelaanbod mag ontwikkelen, doet wat met je team, het draagt bij aan je werkplezier”, geeft Monique aan. “Het heeft een aanstekelijke en aanvullende werking” volgens Rikus. Fenna geeft nog een tip voor collega’s: “Maak gebruik van de expertise van andere teams. Er gaat een wereld voor je open.”

Volg Dimence

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.