Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico op het zelf ontwikkelen van psychische problemen. Door middel van Contextueel Behandelen proberen de behandelaren van Dimence en Jeugd ggz ouders te helpen een goede band met hun kind op te bouwen. Een veilige gehechtheid tussen ouder en kind is een belangrijke beschermende factor voor het kind, zo blijkt uit onderzoek. En voor de ouder geeft het vervulling en zelfvertrouwen. Wijtske Koopmans van Dimence en Sandra de Caluwe van Jeugd ggz vertellen over het belang van het bundelen van hun krachten binnen de volwassen- en jeugd-ggz.

‘Gaat het niet goed met jou? Moet je alle zeilen bijzetten om jezelf overeind te houden? Hoe kun je dan toch nog zorg en aandacht voor je kind houden en hoe kunnen we je helpen om een goede band met je kind te onderhouden?’ Dit zijn vragen die Wijtske Koopmans consequent in haar hoofd probeert te houden in gesprek met ouders met psychische problemen. Zij was* jarenlang als psychotherapeut werkzaam binnen de volwassen-ggz bij Dimence en van daaruit betrokken als behandelaar en voorzitter van het multidisciplinair overleg (mdo) Contextueel Behandelen.

Extra alert

“Bij volwassenen die binnen Dimence in zorg komen en die kinderen hebben, willen we niet alleen oog en oor hebben voor het welzijn van de cliënt,” legt Wijtske uit. “We zijn dan extra alert op de relatie die de ouder met zijn of haar kind heeft. We letten er bijvoorbeeld op of de hechting op een gezonde en veilige manier tot stand komt of dat er bij het kind mogelijk al sprake is van eigen problematiek. Mochten we op dit gebied zorgen hebben of inschatten dat dit op termijn zorgen gaat geven, dan maken we dat bespreekbaar met de ouder, liefst ook met zijn of haar partner erbij. We leggen uit hoe psychische problematiek kan doorwerken op de beschikbaarheid van de ouder en op de wijze waarop je zorgt voor je kind. We moedigen hen aan om ons in hun ouderschap mee te laten kijken en zich er -waar nodig- in te laten ondersteunen.”

Gevoelig

Binnen Dimence en Jeugd ggz is de werkwijze Contextueel Behandelen ontwikkeld. Een werkwijze om ouder en kind in de context van het gezin te behandelen zodat ze het niet zo alleen hoeven te doen en we eventuele nieuwe problemen voor kunnen zijn. “Zoals alle ouders voelen zij zich kwetsbaar in hun ouderschap en vanwege de problemen die zij hebben, ligt dit extra gevoelig. Sommigen hebben zelf een jeugdzorggeschiedenis en zijn erg wantrouwend geraakt. Angst dat hun kind hen wordt afgenomen speelt vaak mee,” legt ze uit. “Maar soms melden ouders zich al zelf via de huisarts of via hun behandelaar van Dimence voor Contextueel Behandelen aan. Bijvoorbeeld omdat ze vragen hebben over het ouderschap of merken dat hun kind onrust of boosheid vertoont. Of omdat het hen door hun eigen moeilijkheden niet lukt om de vader of moeder te zijn die ze voor ogen hadden.”

Meebewegen

Sandra de Caluwe is GZ-psycholoog bij Jeugd ggz. Zij is een van de mensen die meekijkt welke behandeling en begeleiding het gezin kan helpen. “Centraal staat de relatie tussen ouder en kind. We proberen met het gezin mee te bewegen en te kijken naar wat passend is. Bij praktische vragen verwijzen we door naar het Sociaal Wijkteam van de gemeente. Soms schakelen we bij heel jonge baby’s thuiszorg in, zodat er regelmatig iemand over de vloer komt om direct heel praktisch en emotioneel te kunnen ondersteunen. In andere gevallen vertonen oudere kinderen probleemgedrag en krijgen zij een eigen intake. Soms volgt daaruit een diagnose en een eigen behandeling. Bij anderen blijkt een ouder-kindbehandeling beter passend te zijn. In de PLONS-groep, speciaal ontwikkeld voor jonge ouders met psychische problemen, kunnen ouders leren om de verbale en non-verbale communicatie van hun baby of peuter goed op te merken en beter te begrijpen. Ook hier is het doel om de relatie tussen ouder en kind te verstevigen en om te komen tot een goede (emotionele) afstemming op elkaar.”

Intensieve samenwerking

Het succes van Contextueel Behandelen bestaat uit de intensieve samenwerking tussen de jeugd- en volwassen-ggz. Een goede afstemming tussen de verschillende behandelaren is hierbij cruciaal. “Iedereen wordt behandeld vanuit het eigen team, ouder en kind hebben ieder dus een eigen behandelaar, de één binnen de afdeling Volwassenen, de ander binnen de afdeling Jeugd,” vertelt Wijtske. “Maar in het contextuele multidisciplinaire overleg (mdo) wordt het verloop van de behandeling met grote regelmaat besproken, komen zorg- en speerpunten op tafel te liggen en wordt de behandeling met aandacht en deskundigheid op elkaar afgestemd. Het is mooi en tot nu toe van wezenlijke waarde gebleken dat behandelaren uit zowel de volwassen- als de jeugd-ggz samenwerken en actief de ‘kindcheck’ doen, zodat jonge gezinnen een gezonde start kunnen maken.”

* Wijtske is onlangs begonnen bij een nieuwe werkgever.

 

Volg Dimence

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Meer informatie

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.