Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

Traject Evidence-based werken

De zoektocht naar een wetenschappelijk antwoord.

Als verpleegkundige en verzorgende je bewust zijn van de laatste stand van de wetenschap op jouw vakgebied. Dat is waar het in het traject Evidence Based werken om gaat, aldus Léon Berkenbosch. Hij is verpleegkundig specialist i.o. en trok de kar van dit traject. “We stelden ons ten doel dat evidence based werken door verpleegkundigen en verzorgenden een grotere rol gaat spelen in het dagelijks werk. Als het bijvoorbeeld gaat om de vraag: wat moet ik doen met dit probleem bij deze patiënt, dan moet het een logische gedachte zijn dat je ook kijkt naar wat er op dat gebied wetenschappelijk bewezen effectief is en dat je die kennis ook betrekt bij de keuze voor interventies.”

Start van Excellente Zorg

Uit de 0-meting bij de start van Excellente Zorg bleek dat er door verpleegkundigen nauwelijks iets met evidence based werken werd gedaan. “Veel verpleegkundigen gebruikten wel evidence based interventies, maar weten niet dat zij dat doen”, licht Léon toe. “Zij activeren bijvoorbeeld depressieve mensen om weer in beweging te komen. Dat werkt en is ook wetenschappelijk bewezen, maar de verpleegkundigen waren zich er vaak niet van bewust dat dit evidence based werken is. Daarnaast zijn er ook legio voorbeelden van interventies die we toepassen en waarvan we denken dat het werkt, maar die door de wetenschap intussen achterhaald zijn. De zorg is in ontwikkeling, er komen steeds nieuwe inzichten bij.” Léon is ervan overtuigd dat je de jongste ontwikkelingen mee moet nemen in je dagelijkse werk. “Anders onthoud je je patiënt de beste zorg.”

Wat is Evidence Based werken

In 2014 startte Léon het traject Evidence Based werken door een programma van tien bijeenkomsten aan te bieden aan verpleegkundigen en verzorgenden. In de bijeenkomsten wordt van A tot Z uit de doeken gedaan wat evidence based werken inhoudt. Medewerkers van de bibliotheek van de Dimence Groep leggen uit hoe de digibieb werkt en hoe je zoekt in databanken. “De deelnemers hebben er dan van het begin tot het eind aan geroken”, zegt Léon. In de eerste fase van evidence based werken wordt een zogenaamde PICO vraag bedacht; Patient Intervention Comparison Outcome. “We hebben de mensen die aan het programma meededen gevraagd om met hun team een vraag te bedenken. Dat werkte. Mensen wilden graag antwoord op de vraag die ze zelf bedacht hadden.” Er wordt gebruik gemaakt van een format met vijf fasen: de PICO vraag, literatuuronderzoek, beoordeling, toepassing in de praktijk en het antwoord op de vraag. De zoektocht naar een wetenschappelijk antwoord op de vraag doet de verpleegkundige of verzorgende samen met een coach. Léon wijst erop dat de ondersteuning van de coaches belangrijk is. “Je gaat aan de slag met wetenschappelijke stukken en Engelstalige literatuur. Dat is nieuw voor veel verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom fungeren verpleegkundig specialisten als coach.”

Goede profilering

Léon is van mening dat het belangrijk is om je als verpleegkundige en verzorgende goed te profileren. “Dan doe je volwaardig mee en ben je een belangrijke gesprekspartner in de drie-eenheid psycholoog, psychiater en verpleegkundige. Evidence based werken vergroot je kennis. Je kunt van je laten horen, je kunt aantonen waarom je het werk doet zoals je het doet. En daar wordt uiteindelijk de patiënt beter van. Evicence based werken gaat verder dan alleen maar de wetenschap raadplegen. Je moet die wetenschap ook nog naast de patiënt leggen en je neemt je eigen kennis en ervaring mee. De beste interventies ontstaan door kennis, ervaring, de voorkeur van je patiënt en de wetenschap. Niet iedereen haalde de eindstreep in zijn of haar zoektocht. Het gaat vaak om complexe materie en tijd is een struikelblok, maar als verpleegkundige moet je die tijd pakken en de regie nemen.”


Bron: 'Excellente Zorg - Verpleegkundigen en verzorgenden, regisseurs met passie'

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.