Bijdrage van Dimence Groep

Rubriek: Gooi het in de groep

Zonder vertrouwen geen taakherschikking

Bij welke discipline hoort de regierol in het zorgproces binnen de ggz? Deze vraag stond centraal tijdens het symposium ‘taakherschikking in de ggz’. Instellingen als Dimence, Lentis en GGZ Friesland waren vrijdag 27 november aanwezig in Deventer om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren. Belangrijkste conclusie van de middag: zonder onderling vertrouwen geen taakherschikking. Of zoals GGZ Friesland memoreerde aan de hand van een Loesje spreuk in hun presentatie: ‘Goede zorg is voelen en denken, niet rekenen’.

 

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken binnen de gezondheidszorg. Het gaat met name over de taakverdeling tussen psychiater of arts en verpleegkundig specialist met als discussiepunt wie de regierol op zich neemt. De verschillende zorginstellingen legden hun visie voor aan de zaal. “We moeten zorgen voor een goede aansluiting van de psychiater en de verpleegkundig specialist”, zei verpleegkundig specialist Karin Slager van Dimence. “De zorg wordt dan misschien niet goedkoper, maar we kunnen wel betere zorg aanbieden. Door specialistische kennis te integreren kan er bekeken worden of bepaalde situaties voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld een patiënt die te lang bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgt.”

Bindend kwaliteitsstatuut

Professor Johan Legemaate was aanwezig tijdens het symposium en kwam een aantal zaken verduidelijken. Legemaate is lid van de commissie ‘commissie Hoofdbehandelaarschap in de ggz' , ook wel bekend als de commissie Meurs.  Zij stelden vast dat zorgverzekeraars vanwege een gebrekkig inzicht in de kwaliteit van de ggz hun toevlucht zoeken in een beperkte lijst van disciplines die hoofdbehandelaar mogen zijn. Het hoofdbehandelaarsschap in de huidige vorm is een verkeerde oplossing en de commissie wil de aandacht verschuiven naar een bindend kwaliteitsstatuut voor de ggz. In dit statuut staat duidelijk vermeld wat de taken zijn van de verschillende disciplines van psychiater tot verpleegkundig specialist. Ook de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden worden benoemd. Tot slot vindt de commissie dat de regierol door verschillende disciplines kan worden bekleed, dus ook door de verpleegkundig specialist.

Rode en groene papiertjes

Na de uiteenzetting van de ggz-instellingen kwamen de rode en groene papiertjes tevoorschijn tijdens vier discussieronden. Rood stond voor oneens met de stelling, groen voor eens met de stelling. De diversiteit aan antwoorden maakte eens te meer duidelijk hoe complex het onderwerp is. De stelling ‘regieverantwoordelijkheid in de specialistische gezondheidszorg hoort thuis bij de psychiater’ leverde de minste verdeeldheid op. Iedereen was het er mee eens dat per casus bekeken moet worden wie de  regieverantwoordelijke is. Dat kan zowel een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog als een verpleegkundig specialist zijn.

Partnership op de werkvloer

Er ontstond meer discussie door de stelling ‘taakherschikking zou eigenlijk taakverdeling in partnership moeten heten. Dan hadden we geen domeindiscussies’. “Artsen en psychiaters kunnen breder nadenken over bepaalde situaties en diagnoses”, vindt psychiater Jaap Brandenburg van Dimence. Vanuit de zaal werd daarop gereageerd. “Ik vind juist dat we meer vanuit samenwerking moeten denken. Je moet op de werkvloer partnership zoeken, kijk naar wat je wel en niet kunt en verzamel mensen om je heen die over aanvullende competenties beschikken.”

Zoals de Vikingen

Aan het einde van het symposium maakte een deelnemer een treffende metafoor om te benadrukken bij wie de regierol ligt binnen de geestelijke gezondheidszorg. “De Vikingen kenden alleen tijdens oorlogssituaties een hiërarchie. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden werd er goed samengewerkt zonder dat er sprake was van duidelijke hiërarchie. Datzelfde geldt voor de zorg. We moeten hulpverleners niet afrekenen op noodsituaties die maar twintig procent van de werkzaamheden beslaan. We moeten juist zorgen dat het duidelijk is wie verantwoordelijkheid draagt in de hiërarchie tijdens de noodsituatie. Zo lang er goed wordt samengewerkt, iedereen van elkaar weet wat de competenties zijn en men elkaar vertrouwt kunnen verschillende disciplines de regierol op zich nemen was het oordeel van de zaal. 

Volg Dimence Groep

Deel deze pagina

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon

Reacties

Bonja.
4 jaar 8 maanden geleden

Elke verpleegkundige specialist moet genomineerd worden voor de nobelprijs voor geneeskunde en moet dan de psychiater gaan vertellen wat hij moet doen en laten en dan komt alles goed.

Reageer met inloggen

Reageer zonder inloggen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <table> <td> <tr> <br /> <img> <h2> <h3> <i>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.